WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Weekend z Radiem FEST

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

19.10.2020Uniwersytet Śląski wdraża nowe obostrzenia!

W związku ze wzrostem liczby potwierdzonych zarażeń wirusem SARS-CoV-2 w kraju, JM Rektor UŚ po konsultacji z zespołem zadaniowym do spraw monitorowania funkcjonowania uczelni w czasie epidemii COVID-19, podjął decyzję o wdrożeniu na terenie Uniwersytetu Śląskiego 2. poziomu zabezpieczeń.
 
Funkcjonowanie Uczelni zgodnie z nowymi zasadami będzie obowiązywało od 19 października do odwołania.
„Zwracam się do członków wspólnoty akademickiej o przestrzeganie ustaleń związanych z wprowadzonym poziomem zabezpieczeń, a także ustalonym przez GIS reżimem sanitarnym. Szczególnie istotne jest również  przestrzeganie zasad dystansu społecznego, kontrolowanie swojego stanu zdrowia, a także zgłaszanie wszelkich przypadków zarażenia lub podejrzenia zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Proszę gorąco, aby pracownicy jednostek, którzy są odpowiedzialni za wdrożenie zabezpieczeń wynikających z drugiego poziomu na bieżąco monitorowali ich realizację.” – czytamy w liście JM Rektora UŚ prof. dra hab. Ryszarda Koziołka do wspólnoty akademickiej UŚ.
 
Drugi poziom zabezpieczeń wprowadza szereg zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni. Najważniejsze z nich to:
  • organizacja zajęć w formie zdalnej. W formie kontaktowej mogą być realizowane tylko te zajęcia, co do których dziekan wydziału zdecyduje, że są niezbędne i możliwe do organizacji z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego.
  • zamknięcie budynków uczelni dla osób trzecich, z wyjątkiem studentów uczestniczących w zajęciach kontaktowych oraz osób zaproszonych indywidualnie
  • wprowadzenie pracy zdalnej dla większości pracowników, przy jednoczesnym świadczeniu pracy na terenie UŚ w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości pracy w jednostkach
  • zawieszenie realizacji wydarzeń akademickich
  • wstrzymanie mobilności pracowników i studentów (zakaz wyjazdów służbowych czy w ramach programów wymiany akademickiej)
  • zakaz odwiedzin w akademikach oraz zakaz przemieszczania się mieszkańców pomiędzy Domami Studenckimi/Domami Asystenta
 
Źródło: Uniwersytet Śląski