WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

17.11.2020Trzy nowe ulice w Gliwicach

W Żernikach i Ostropie powstały nowe ulice – Konstantego Wolnego, Wiklinowa i Trzcinowa. Nazwy korelują z nazwami innych ulic w tych okolicach.

Uchwały o nadaniu nazw nowym ulicom podjęli radni podczas październikowej sesji Rady Miasta. Oficjalnie funkcjonują od 13 listopada po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Nazwy są spójne z nazewnictwem przyjętym w okolicy, w której zostały nadane. W Żernikach powstała ul. Konstantego Wolnego, polskiego działacza narodowego. Ulica sąsiaduje m.in. z ulicami: Janiny Omańkowskiej – działaczki społecznej, Alfonsa Zgrzebnioka – działacza samorządowego, Michała Grażyńskiego – wojewody śląskiego i Jana Chryzostoma Paska – marszałka sejmiku.

Konstanty Wolny urodził się w 1877 r. w Bujakowie. Był adwokatem obrońcą w procesach politycznych i polskim działaczem narodowym na Górnym Śląsku. Już jako uczeń katowickiego gimnazjum męskiego wspólnie z Wojciechem Korfantym założyli w szkole tajne kółko gimnazjalistów polskich. Również z Korfantym działał w Towarzystwie Akademików, później w Związku Młodzieży Polskiej „Zet”, któremu patronowała Narodowa Demokracja. Jako młody adwokat Konstanty Wolny zamieszkał z żoną w Gliwicach. Przy Rynku 14 prowadził kancelarię prawniczą. Był prezesem gliwickiego gniazda Towarzystwa Sportowego „Sokół”, prezesem Okręgu Gliwicko-Zabrskiego Związku Śląskich Kół Śpiewaczych, sympatyzował z chórami śląskimi. W 1912 r. został wybrany do Rady Miejskiej w Gliwicach.

Za działalność propolską został aresztowany przed I wojną światową. Został uwolniony po interwencji polskich posłów w Berlinie. W 1920 r. nominacją Józefa Piłsudskiego objął stanowisko komisarza rządu dla Górnego Śląska, był jednym z trzech zastępców Korfantego, reprezentował Chrześcijańskie Zjednoczenie Ludowe. Konstanty Wolny kierował również zespołem opracowującym projekt śląskiej autonomii. W Polskim Komisariacie Plebiscytowym był zastępcą Korfantego oraz kierownikiem Wydziału Prawnego, członkiem Komisji Mieszanej w Katowicach, posłem do Sejmu Śląskiego i marszałkiem Sejmu Śląskiego I, II i III kadencji. Brał udział w rokowaniach w Genewie poprzedzających podpisanie polsko-niemieckiej konwencji o podziale Górnego Śląska. W 1935 r. Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji, do którego należał Konstanty Wolny zbojkotowało wybory do IV Sejmu Śląskiego, a Wolny wycofał się z życia politycznego. Zmarł w 1940 r. we Lwowie.

Z kolei w Ostropie powstały dwie nowe ulice: Trzcinowa i Wiklinowa. Znajdują się nieopodal ul. Nad Stawem. Obie nazwy korespondują z nazwą już istniejącej ulicy i nawiązują do flory stawów i zbiorników wodnych.

Fot. MSIP
źródło:www.gliwice.eu