WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

03.07.2020Sosnowiec: Rusza budowa Bulwaru Czarnej Przemszy

Rusza długo wyczekiwana budowa 700-metrowego odcinka Bulwaru Czarnej Przemszy od ulicy 1 Maja do ulicy Przyjaciół Żołnierza.
 
Pierwotnie inwestycja miała być zrealizowana do końca maja, jednak na etapie przygotowania projektu pojawił się problem związany z przebudową kabla należącego do Taurona Dystrybucja. W trakcie projektowania, które leżało po stronie wykonawcy, musiał on dokonać uzgodnień branżowych z gestorami sieci. Tauron wydał obowiązek przebudowy kabla średniego napięcia. Chodzi o kabel, który zasila dwie części miasta i ułożony jest wzdłuż bulwaru.
– Długo negocjowaliśmy, szukając najlepszego rozwiązania dla wszystkich stron. Mam nadzieję, że teraz prace będą już przebiegały sprawnie – wyjaśnia Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta miasta.
 
Na całym odcinku droga rowerowa i chodnik będą odseparowane od siebie zielenią, a w miejscach, gdzie odstęp będzie większy, zamontowane zostaną ławki. Ze względu na wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na kilkudziesięciometrowym odcinku w pobliżu pałacu Schoena przy ul. 1 Maja droga rowerowa będzie wykonana z nawierzchni mineralno-żywicznej. Na pozostałym odcinku będzie wykonana z czerwonego asfaltu. Z kolei chodnik na całej długości będzie z nawierzchni mineralnej. 
– Mniej więcej w połowie Bulwaru zamienimy stronami drogę rowerową z chodnikiem, tak by kabel przebiegał pod chodnikiem, który w razie awarii łatwiej rozebrać – tłumaczy zastępca prezydenta.
 
Firma Drogomax z Tarnowskich Gór, która za prace otrzyma 1,2 mln zł wykona zadanie do końca września
 
Źródło: UM Sosnowiec