WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

24.04.2020Sosnowiec: Czy ktoś podszywa się pod Pocztę Polską?

W środku nocy, ze środy na czwartek, został wysłany do sosnowieckiego Urzędu Miejskiego mail, w którym KTOŚ, podpisujący się jako Poczta Polska zwraca się z wnioskiem o przekazanie blisko 170 tysięcy danych ze spisu wyborców.
 
Pan „Poczta Polska” zaznacza, że dane zawierające PESEL, imiona, nazwiska i pełne adresy mają zostać przesłane w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od otrzymania wniosku. 
– Nie mamy wiedzy kto tak wrażliwe informacje chce od nas uzyskać. Dlatego też zakładając, że może w tym przypadku dochodzić do możliwości wyłudzenia danych osobowych postanowiliśmy ich nie przekazywać oraz wystąpimy do prokuratury i Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu wyjaśnienia sprawy – tłumaczy Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
 
Kuriozalny mail nie został przez nikogo podpisany, uwierzytelniony ani zabezpieczony. Mało tego, w mailu prosi się o niezabezpieczanie danych żadnym hasłem. Warto podkreślić, że zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) podstawą do wydania danych ze spisu wyborców przez gminę może być włącznie wniosek podpisany podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania operatora wyznaczonego. Do wniosku powinna być dołączona kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców.
– Podobnego jak my zdania jest nawet Państwowa Komisja Wyborcza, która w przesłanym do nas przed południem piśmie wskazuje, że przesyłany przez Pana „Poczta Polska” wniosek nie powinien być rozpatrywany – wyjaśnia prezydent Sosnowca. Wielu mieszkańców pisze do mnie z apelem, by nie przekazywać ich danych poczcie – dodaje prezydent.
 
Źródło: UM Sosnowiec
Foto: Pixabay.com