WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

01.12.2020Śląscy terytorialsi pomagają w DPS i Hospicjach

Śląscy terytorialsi wspierają Domy Pomocy Społecznej. Specjalnie stworzony zespół interwencyjny pomaga w czasie pandemii stworzyć w placówkach opiekujących się osobami starszymi  warunki bezpieczne dla podopiecznych i ich opiekunów.

Zespół interwencyjny w skład którego wchodzą żołnierze 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Domach Pomocy Społecznej, Domach Seniora i Hospicjach zajmuje się między innymi zaaranżowaniem przestrzeni wewnątrz placówek i edukacją zarówno personelu jak i podopiecznych.
Żołnierze tworzą strefy „zieloną” dla pensjonariuszy zdrowych i „czerwoną” dla osób zakażonych, w której mogli odbywać kwarantannę i odzyskiwać zdrowie nie stanowiąc zagrożenia dla pozostałych mieszkańców, budują śluzy dekontaminacyjne, ozonują i odkażają pomieszczenia. Wszystko po to by zarówno pensjonariusze jak i personel byli bezpieczni i by nie musiało dojść do skrajnych sytuacji jak miało to miejsce wiosną czyli ewakuacji całych placówek.


Do tej pory żołnierze 13 ŚBOT wsparli już w ten sposób 5 placówek. Przykładem skuteczności takiego działania może być Dom Seniora „Jesień na letniej” w Jaworznie gdzie jeszcze w październiku sytuacja była bardzo trudna a teraz placówka funkcjonuje bez zakłóceń a wszystkie osoby w niej przebywające są już zdrowe.
Zadania te żołnierze realizują w ramach operacji Trwała Odporność.

Od czerwca,po zakończeniu operacji „Odporna Wiosna” działania terytorialsów zmieniły swój charakter. Rozpoczęła się prowadzona do tej pory operacja Trwała Odporność. Jej cel skupia się w pięciu słowach: Zapobiegaj, Identyfikuj, Izoluj, Wspieraj, Przywracaj.
W odróżnieniu od prowadzonej na powszechną skalę operacji Odporna Wiosna, operacja Trwała Odporność skupia się na gaszeniu ognisk koronawirusa. Działania są ukierunkowane na wsparcie opieki medycznej, służb sanitarnych, samorządów, wojewodów, tak aby panować nad rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

źródło: 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej