WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

24.06.2020Śląscy terytorialsi będą współpracować z policją

Porozumienie w tej sprawie podpisano dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 
Dokument podpisał dowódca 13 ŚBOT, płk Tomasz Białas oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, nadinsp. dr Krzysztof Justyński. 
Porozumienie zakłada m.in. wspólne realizowanie zadań z zakresu  zarządzania kryzysowego, ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego a także wspólne szkolenia, udostępnienie bazy szkoleniowej czy też wzajemne udzielenie wparcia logistycznego. Dzięki porozumieniu dużo szybsza i łatwiejsza będzie też możliwość wykorzystania przez policję stworzonej w 13. ŚBOT Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej K9 WOT.
- Każde tego typu porozumienie jest po to by szybciej i skuteczniej pomagać lokalnej społeczności. W tym przypadku szczególnie mamy na myśli wsparcie policji 
w akcjach poszukiwawczych zarówno przez wykorzystanie naszej specjalistycznej grupy K9 WOT jak i pozostałych żołnierzy OT, którzy są szkoleni z podstaw poszukiwania takich jak „tyraliera” czy „szybkie trójki” - powiedział po podpisaniu porozumienia płk Tomasz Białas.
 
Jak dodaje płk Białas, przykładem może tu być ostatnia akcja poszukiwawcza w Gliwicach, gdzie znając procedury zawarte w porozumieniu można było jeszcze przed jego podpisaniem szybko zareagować i wykorzystać potencjał WOT.  
Podstawą porozumienia na szczeblu regionalnym jest porozumienie zawarte 
5 lutego 2020 roku, między Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej a Komendantem Głównym Policji. 
 
źródło: 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej