WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

12.11.2020Rowerzyści pytali, miasto odpowiada. Powstaje mapa sieci tras rowerowych Bielska-Bialej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej opublikował odpowiedzi do uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych w sprawie rozwoju sieci tras rowerowych w mieście.

Zakończył się etap zadawania pytań i składania wniosków przez mieszkańców stolicy Podbeskidzia – rowerzystów i nie tylko – w projekcie utworzenia długofalowej strategii rozwoju ścieżek rowerowych w mieście. W spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się 25 września w sali sesyjnej Ratusza uczestniczyło 20 osób. Ponad  900 wypełniło internetowe ankiety. Na skrzynkę mailową MZD wpłynęło też kilkaset indywidualnych uwag i zapytań. Inżynierowie miejscy pogrupowali zagadnienia w bloki tematycnze i w internecie zamieścili odpowiedzi w kwestii ścieżek rowerowych w mieście.

Część uwag dotyczyła tworzenia nowych dróg rowerowych lub łączenia i przedłużania istniejących odcinków tras, m.in. w celu połączenia nieskomunikowanych dotąd rowerowo dzielnic Bielska-Białej; inne odnosiły się do organizacji ruchu rowerowego na drogach w mieście, przepisów regulujących ten ruch czy ułatwiających go rozwiązań technicznych.

-Teraz publikujemy odpowiedzi na zgłoszone wnioski – mówi zastepca dyrektora MZD w Bielsku, inż. Marcin Burdziński:

Plik dźwiękowy: tk_1sciezki%20mapa%20BB%20SET.mp3

Można się z nich m.in. dowiedzieć, że w rejonie dzielnicy Górne Przedmieście ze względu na szerokość pasa drogowego droga rowerowa nie zostanie zbudowana, jednak w projekcie przebudowy ulicy Piastowskiej uwzględniono wydzielenie drogi dla rowerów. Nie przewiduje się budowy rowerowego połączenia Hałcnowa z Komorowicami Krakowskimi. Na ulicy Lipnickiej „należy dążyć do poprawy warunków ruchu rowerzystów poprzez środki wpływające na uspokojenie ruchu samochodowego lub odcinkowe jednokierunkowe drogi dla rowerów”. Nie jest możliwe wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów na ul. Żywieckiej od obwodnicy do granicy z gminą Wilkowice, ale w przyszłości ma tam powstać droga rowerowa. Również w przyszłości nie wyklucza się połączenia trasą rowerową Lipnika ze Straconką.

Autorzy odpowiedzi zapewniają, że w koncepcji planowanej sieci tras rowerowych uwzględniono dostępność do istniejących stacji rowerów miejskich BBBike i że plany „biorą pod uwagę rozwój i zwiększającą się popularność rowerów elektrycznych, które są odpowiedzią na górzyste, niekorzystne ukształtowanie terenu na terenie miasta”.

Uwzględnione w nich zostało także wprowadzenie kontrapasów rowerowych – czyli wydzielonych pasów jezdni ulicy jednokierunkowej, przeznaczony dla ruchu określonej kategorii pojazdów w kierunku przeciwnym do obowiązującego pozostałe pojazdy - dopuszczenie ruchu rowerów w miejscach, gdzie póki co obowiązują zakazy, tworzenie pasów ruchu dla rowerów lub ciągów pieszo-rowerowych, systemowe uspokojenie ruchu w centrum miasta.

Elementem strategii rozwoju ścieżek miejskich będzie opracowanie „Rowerowej Mapy Bielska”. Chodzi o to, żeby Spójny system rowerowych ścieżek służył nie tylko do rekreacji, ale do realnego przemieszczania się. Efekty poznamy w ciągu najbliższych miesięcy.

 

 

Źródło: UM w BB; foto: Paweł Sowa/UMBB; rowerowe-bielsko.pl; limon2b.pl/Fb Rodzinne Rajdy Rowerowe