WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

06.04.2020Remonty dróg w Świętochłowicach

 
6 kwietnia rozpoczną się prace remontowe przy ulicy Szkolnej, które mają na celu uporządkowanie ruchu oraz zwiększenie liczby miejsc parkingowych w dzielnicy Centrum.
 
W odpowiedzi na liczne prośby mieszkańców dotyczące konieczności zapewnienia większej liczby miejsc postojowych w rejonie ulicy Szkolnej oraz ulicy Polnej, Biuro Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Świętochłowicach podjęło decyzję o potrzebie wykonania niezbędnych prac remontowych w tym celu.
 
Rozbiórce ulegnie jeden z chodników usytuowanych na powyższej ulicy, dzięki czemu szerokość drogi zostanie poszerzona do blisko 10 metrów. To rozwiązanie umożliwi wytyczenie miejsc postojowych po jednej stronie drogi, dzięki zastosowaniu skośnego parkowania.
 
Liczba miejsc z około 20 obecnie zaparkowanych zgodnie z przepisami pojazdów zwiększy się do 38.
 
Rozpoczynają się prace na ulicy Metalowców!
 
7 kwietnia z kolei rozpoczną się prace związane z przebudową ulicy Metalowców. Ulica zostanie gruntownie przebudowana wraz z rondem im. Jana Pawła II w dzielnicy Zgoda. Przez najbliższe kilka miesięcy obowiązywać będzie objazd. 
 
Remont 470-metrowego fragmentu drogi wraz z wymianą nawierzchni jezdni ronda im. Jana Pawła II rozpocznie się we wtorek, 7 kwietnia 2020 r. i potrwa do końca sierpnia. Całość prac realizowana jest przez świętochłowickie Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Inwestycja drogowa będzie kosztowała 3 130 874,10 zł, z czego 2 505 067,00 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Prace związane z remontem ul. Metalowców będą powodowały konieczność całkowitego zamknięcia dla ruchu kołowego odcinka objętego przebudową, czyli fragmentu między rondem im. św. Jana Pawła II a przejazdem kolejowym. Ruch kołowy zostanie poprowadzony trasami objazdowymi. W pierwszym etapie chodnik po wschodniej stronie ulicy Metalowców zostanie zamknięty. W drugim etapie będzie przebudowywany chodnik po stronie zachodniej.
 
Podstawowa trasa dla pojazdów nadjeżdżających od strony ronda im. św. Jana Pawła II zostanie wyznaczona kolejno ulicami: Wojska Polskiego, Katowicką, Szpitalną i Polną do jej skrzyżowania z ul. Bytomską. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, a nieprzekraczające wysokości 3,3 metra na skrzyżowaniu ul. Katowickiej z ul. Wojska Polskiego zostaną skierowane tą pierwszą w kierunku miasta Chorzów i następnie ul. Żołnierską i DTŚ. Pojazdy o wysokości większej niż 3,3 metra zostaną poprowadzone trasą przez miasto Ruda Śląska. Objazd został wyznaczony kolejno ulicami Wojska Polskiego w Świętochłowicach, ulicami Chorzowską, Czarnoleśną, 1 Maja, Trasą N-S i DTŚ w Rudzie Śląskiej.
 
Dla relacji kierującej się od strony Centrum i Rudy Śląskiej podstawowa trasa objazdowa zostanie wyznaczona kolejno ulicami Wyzwolenia, Szpitalną, Katowicką i Wojska Polskiego do ronda im. św. Jana Pawła II. Dodatkowo dla pojazdów rozpoczynających objazd od skrzyżowania ul. Metalowców z ul. Bankową wyznaczony zostanie objazd ulicami Dworcową, Szkolną i Katowicką do połączenia się jej z wyżej opisanym objazdem. Pojazdy o wysokości ponad 3,3 metra oraz masie większej niż 3,5 tony poprowadzone zostaną trasą wyznaczoną przez miasto Chorzów. Objazd wyznaczony zostanie ul. Bytomską i DTŚ w Świętochłowicach, następnie DTŚ, al. BOWiD, ul. Szpitalną i Stalową na terenie miasta Chorzów, do skrzyżowania ul. Hajduki z ul. Wojska Polskiego w Świętochłowicach, gdzie trasa połączy się z objazdem opisanym powyżej.
 
Na czas budowy będzie umożliwiony dojazd do firm i posesji znajdujących się na wyłączonym z ruchu odcinku ulicy Metalowców.
 
Źródło: UM Świętochłowice