WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

30.09.2020Od 1 października nowe zasady obsługi klientów Urzędu Miasta w Gliwicach!

Już nie przed budynkiem, a w poczekalniach w holu od strony ul. Zwycięstwa oraz od strony ul. Wyszyńskiego, w maseczkach i z zachowaniem niezbędnego 1,5-metrowego odstępu między poszczególnymi osobami – tak od 1 października, wygodniej i bezpiecznie, klienci Urzędu Miejskiego będą oczekiwać na załatwienie swojej sprawy w gliwickim magistracie. Do budynku wpuszczana będzie taka liczba osób, która za każdym razem pozwoli zachować w środku bezpieczny dystans.
 
Wejście od ul. Zwycięstwa (przy bankomacie) będzie przeznaczone dla klientów:
 
-Wydziału Komunikacji – uwaga! W holu głównym, przed wejściem na salę obsługi z rejestracją pojazdów, będzie ustawiony biletomat. Po pobraniu biletu klienci będą tam oczekiwali na swoją kolejkę. Wejście od ul. Wybrzeża Wojska Polskiego (pod przejazdem) będzie zamknięte!
-stanowisk Wydziału Podatków i Opłat;
-Biura Obsługi Interesantów – z wyjątkiem Biura Podawczego.
 
Wejściem od ul. Zwycięstwa z lewej strony głównych drzwi wejściowych będą wchodzić osoby zgłaszające zgon.
 
Wejście od ul. Wyszyńskiego będzie przeznaczone dla klientów:
 
-Wydziału Spraw Obywatelskich – uwaga, klientom nie będą już wydawane identyfikatory! Nie trzeba umawiać się telefonicznie, jednak na sali bezpośredniej obsługi może przebywać maksymalnie do 6 klientów (w zależności od liczby czynnych stanowisk). W przypadku, gdy wszystkie stanowiska na sali będą zajęte, klienci powinni oczekiwać na obsługę w holu. Po wejściu do budynku UM należy zdezynfekować ręce (lub założyć rękawiczki), warto także mieć własny długopis.
W celu usprawnienia obsługi, należy wypełnić wcześniej stosowne wnioski lub zgłoszenia oraz załączyć potwierdzenie dokonania opłaty w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia. Niezbędne druki można pobrać ze strony internetowej pod adresem: http://bip.gliwice.eu/formularze oraz przy wejściu głównym do UM. Katalog spraw z opisami usług z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich znajduje się pod adresem: http://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.
Wykaz spraw, które można załatwić w pełni elektronicznie, korzystając z platformy ePUAP lub ze strony obywatel.gov.pl, można znaleźć na stronie https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.
-Urzędu Stanu Cywilnego (zgłoszenie urodzenia dziecka, zawarcia małżeństwa, zmiany nazwiska, wydobycie odpisu z aktu stanu cywilnego) – tam również nie będą już wydawane identyfikatory! W przypadku gdy wszystkie stanowiska obsługi będą zajęte, klienci muszą oczekiwać w korytarzu. Przypominamy, że przy stanowisku może znajdować się TYLKO jedna osoba.
-Terenowego Punktu Paszportowego podlegającego Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu – decyzją ŚUW wizyta jest możliwa wyłącznie po telefonicznym umówieniu terminu wizyty (na podstawie listy);
-Biura Podawczego – bez ograniczeń;
-pozostałych wydziałów po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty (na podstawie listy), na stanowiskach obsługi w sali 146 na I piętrze UM – uwaga! O umówionej godzinie pracownik danego wydziału będzie odbierał klienta i kierował go do sali 146 schodami przy punkcie ksero/foto. Osoby niepełnosprawne, seniorzy, klienci z dzieckiem w wózku będą kierowali do windy przy Urzędzie Stanu Cywilnego.
 
Szczegółowe zasady obsługi klienta przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego znajdują się pod adresem https://bip.gliwice.eu/zasady-obslugi-w-poszczegolnych-wydzialach.
 
źródło, fot. UM Gliwice