WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

23.07.2020Nowe stawki za odpady w Gliwicach

Po zakończeniu ostatniej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, iasto przeprowadziło przetarg, aby wyłonić wykonawcę tej usługi na kolejne dwa ata. W jego wyniku najniższą ofertę złożył gliwicki Remondis. W ciągu dwóch lat miasto zapłaci mu prawie 84 mln zł. Całość tego kosztu, zgodnie  z ustawą, musi zostać pokryta z opłat ponoszonych przez mieszkańców. 
 
Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą miejscy radni na Sesji Rady Miasta zaplanowanej na 30 lipca. Warto przy tym pamiętać, że w ramach opłaty za  śmieci gliwiczanie otrzymują zdecydowanie lepszy poziom usługi (pojemniki dostarczane przez firmę, częstotliwość odbioru odpadów) niż w sąsiednich miastach.
 
Planowana wysokość opłat za śmieci wynikać będzie bezpośrednio z ich ilości, a ta jest ogromna.
 
W 2019 roku od gliwiczan odebrano łącznie około 70 tys. ton odpadów. Drastycznie zwiększa się ilość opakowań z tworzyw sztucznych – w 2016 roku było to 758 ton, a w 2019 roku ponad 3400 ton. Zgodnie z projektem uchwały opłaty mają wzrosnąć przykładowo o około 50% dla mieszkań o powierzchni do 90 m2 oraz około 30% za powierzchnie powyżej 90 m2.
 
Pomimo tego gliwiczanie ostatecznie i tak zapłacą mniej niż w wielu innych gminach.
Wpływa na to m.in. metoda obliczeń – w Gliwicach stawka uzależniona jest od powierzchni mieszkania, a nie od liczby osób mieszkających w jednym lokalu. – Żadna metoda nie jest doskonała, ale liczenie od powierzchni ma ostatnio coraz więcej zwolenników. Okazuje się, że w miastach, które liczą opłaty od osoby, na podstawie składanych deklaracji, ubywa od 15 do 25% mieszkańców. W deklaracjach nieuczciwi właściciele podają po prostu mniej osób do rozliczenia, niż jest w rzeczywistości. Straty finansowe muszą potem pokrywać inni – uczciwi – mieszkańcy. W Gliwicach nie ma takiej możliwości. System jest szczelny, a dane stałe. Co ważne, zyskują rodziny kilkuosobowe, wielodzietne, zwłaszcza te mieszkające w lokalach o powierzchni do 60 m2. One szczególnie potrzebują wsparcia – mówi Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic.
 
Zniżki dla seniorów
 
System jest korzystny dla rodzin mieszkających z dziećmi. Większe koszty na osobę ponoszą jednak osoby samotne mieszkające w dużych mieszkaniach. Problem dotyczy głównie osób starszych, z niskimi dochodami. W celu ochrony tych mieszkańców prezydent miasta zaktualizował na początku lipca zasady programu osłonowego. Osoby, które ukończyły 60. rok życia i mieszkają w mieszkaniu o powierzchni co najmniej 45,5 m2 oraz dysponują miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 2804 zł netto dla osoby samotnej lub 2112 zł netto na osobę w rodzinie mogą ubiegać się o wsparcie w  wysokości 50% opłaty za odpady. Rozpatrywaniem wniosków w tej sprawie i wypłacaniem świadczeń zajmuje się gliwicki Ośrodek Pomocy Społecznej  (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie  opsgliwice.pl).
 
źródło:www.gliwice.eu
fot. W. Baran / archiwum UM w Gliwicach