WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

28.05.2020Kontenery socjalne dla bezdomnych w Gliwicach

Czas epidemii jest trudny dla wszystkich, osoby bezdomne są wśród grup szczególnie narażonych na zarażenie. Miasto Gliwice podjęło więc szereg kroków mających na celu wsparcie potrzebujących oraz opanowanie sytuacji i zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa.

Przy placówce noclegowej Towarzystwa Pomocy Brata Alberta przy ul. Św. Brata Alberta 63 w Bojkowie oraz przy noclegowni przy ul. Składowej zaaranżowano pomieszczenia izolacyjne. To kontenery socjalne z węzłem sanitarnym ustawione na odgrodzonym terenie przy placówkach. Są przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do placówki. Umowę na utworzenie takich pomieszczeń Miasto Gliwice podpisało z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w kwietniu. Jest to jedno z działań wspierających osoby bezdomne, a podejmowanych przez Miasto Gliwice, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz gliwickie organizacje pozarządowe.

Dodatkowe 3 kontenery, również przeznaczone na potrzeby osób wymagających izolacji przed umieszczeniem w placówce, zostały wynajęte i umieszczone na terenie schroniska w ramach środków pozyskanych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta z MRPiPS na realizację projektu „Akademia streetworkingu” realizowanego od maja do sierpnia 2020 r.

Do tej pory z pobytu w pomieszczeniach izolacyjnych skorzystało 23 bezdomnych, a 10 z nich zakończyło pobyt i przebywa obecnie w schronisku dla osób bezdomnych.
W ramach projektu realizowanego przez Towarzystwo streetworkerzy odwiedzają osoby bezdomne przebywające w miejscach niemieszkalnych i codziennie dostarczają im ciepły posiłek. Takim wsparciem objęto 50 osób. Realizacja tych zadań odbywa się przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, który koordynuje działania podejmowane na rzecz osób bezdomnych w mieście. Aby wesprzeć organizację w realizacji tych działań, Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał Towarzystwu używany samochód marki Citroen Berlingo.


– Pracownicy socjalni ośrodka stale monitorują sytuację osób bezdomnych przebywających w przestrzeni miejskiej, dostarczają im żywność, wodę, analizują informacje dotyczące stanu zdrowia i udzielają każdego niezbędnego wsparcia. Dzięki specjalnym pojemnikom przekazanym przez firmę Schoeller Allibert Sp. z o. o. osoby bezdomne mają możliwość bezpiecznego przechowywania otrzymywanej żywności – mówi Agnieszka Paszta, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.


Z takiego wsparcia regularnie korzysta 56 bezdomnych. Ponadto, przed okresem wielkanocnym pracownicy przygotowali i dostarczyli bezdomnym żurek, zorganizowali też akcję „Porcja pomidorówki na czas majówki”.


źródło: www.gliwice.eu
Fot. materiały Towarzystwa Pomocy Brata Alberta