WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

10.12.2020Katowice: "Spichlerz", czyli pierwszy w Polsce sklep socjalny już otwarty!

Przy ulicy Tysiąclecia 82 działa już Sklep Socjalny, w którym najbardziej potrzebujący mieszkańcy Miasta będą mogli zrobić podstawowe zakupy w atrakcyjnych cenach.
 
Powstanie Sklepu Socjalnego jest wyjściem naprzeciw osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczającym stałych lub tymczasowych trudności finansowych i życiowych, powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich, jak np. nagła utrata pracy. W prowadzonym przez Fundację Wolne Miejsce Sklep Socjalny można zakupić artykuły spożywcze, środki higieny osobistej i chemię domową w cenach znacznie niższych niż ich wartość rynkowa. Z zakupów w Sklepie Socjalnym mogą korzystać osoby spełniające określone kryteria, na podstawie specjalnych skierowań uprawniających do dokonywania zakupów w sklepie, które są wydawane przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
 
Z zakupów w Sklepie Socjalnym mogą skorzystać zarówno osoby objęte pomocą społeczną, jak również osoby i rodziny nie korzystające dotąd z pomocy MOPS, które spełniają określone kryteria dochodowe. Osobę uprawnioną do korzystania z zakupów w Sklepie Socjalnym obowiązywać będzie limit wizyt w trakcie tygodnia, a także limit kwoty, którą będzie ona mogła jednorazowo wydać w Sklepie podczas zakupów.
 
Idea sklepów socjalnych zyskuje na popularności w całym kraju. W Katowicach jej propagatorem jest Fundacja Wolne Miejsce, która przy wsparciu Miasta, będzie w Katowicach to zadanie wdrażać.
 
Źródło: UM Katowice