WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

19.11.2020Już ponad milion z miasta Gliwice dla Domu Nadziei

Dzięki wsparciu miasta, do końca grudnia powinien zakończyć się remont budynków przy ul. Głównej 30 w Łabędach na Katolicki Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży „Dom Nadziei” oraz Poradnię Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, placówki Fundacji „Dom Nadziei” zaczną działać w I kwartale 2021 r.

Budynki dawnej Szkoły Podstawowej nr 30 i Gimnazjum nr 19 przy ul. Głównej zostały przekazane fundacji przez Miasto Gliwice w dzierżawę w 2017 r. Adaptacja na potrzeby ośrodka i poradni rozpoczęła się na początku 2019 r. Remont jest szeroko zakrojony i bardzo kosztowny (całkowity koszt szacowany jest na co najmniej 5 mln zł). Przewidziano m.in. kompleksową naprawę dachu, wyburzenia części pomieszczeń, wymianę wszystkich instalacji, stworzenie nowych łazienek, montaż windy, klimatyzatorów czy okien połaciowych. Konieczny jest ponadto zakup wyposażenia do poradni zdrowia psychicznego, działu farmacji, kuchni, pralni, siłowni, sal pacjentów oraz pomieszczeń do terapii indywidualnej i grupowej.

Do wyremontowanych budynków w całości przeniesiony zostanie z Bytomia stacjonarny Katolicki Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy „Dom Nadziei” dla 30 osób oraz administracja fundacji. Utworzona zostanie również Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz hostel dla osób po zakończonej terapii stacjonarnej. Fundacja „Dom Nadziei” ma zamiar uruchomić również kuchnie dla starszych i schorowanych mieszkańców Łabęd.

Dzięki 1,26 mln zł przekazanych do tej pory z miejskiego budżetu jest spora szansa, że ośrodek i poradnia przyjmą pierwszych pacjentów jeszcze przed nastaniem wiosny przyszłego roku.– Obecnie na terenie Gliwic nie ma kompleksowej oferty skierowanej dla dzieci i młodzieży eksperymentującej lub uzależnionej od środków psychoaktywnych, dlatego miasto wsparło tę inwestycję. Chcemy, by nowa placówka służyła i pomagała młodym ludziom w powrocie do zdrowia i dawała siłę do radzenia sobie z wyzwaniami jakie stawia przed nimi życie – podkreśla Agnieszka Paszta, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.


Fundacja „Dom Nadziei” zajmuje się szeroko rozumianym udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży uzależnionej oraz chorej psychicznie. W ramach swojej działalności prowadzi w Bytomiu stacjonarny i całodobowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy oraz Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień. To jedyne tego typu placówki na Górnym Śląsku. Rocznie do ośrodka przyjmowanych jest ok. 100 pacjentów. Terapia trwa ok. 1 roku. W Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień konsultowanych jest natomiast rocznie ok. 600 młodych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin.

Fundacja prowadzi również zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, konferencje naukowe dotyczące ryzykownych zachowań wśród młodzieży oraz kampanie społeczne dotyczące uzależnień.fot. archiwum UM Gliwice
źródło: www.gliwice.eu