WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

22.04.2020Jest umowa na przebudowę ulicy Hajduckiej w Chorzowie!

Od połowy stycznia w Chorzowie trwa przebudowa ul. 3 Maja. Niebawem rozpoczną się prace w innej części miasta. 
 
W miniony czwartek, w siedzibie spółki Tramwaje Śląskie S.A. podpisano umowę z generalnym wykonawcą prac modernizacyjnych ulicy Hajduckiej. Prace rozpoczną się w maju. Gruntowna przebudowa ul. Hajduckiej w Chorzowie wraz z modernizacją torowiska tramwajowego to wspólna inwestycja spółki Tramwaje Śląskie S.A. i Urzędu Miasta Chorzów.
– Kolejny raz nasza Spółka działa wspólnie z władzami Chorzowa, by przy jednym remoncie gruntownie odmienić fragment miasta. Mamy na tym polu już kilka sukcesów i jestem przekonany, że zarówno toczące się prace na ul. 3 Maja, te które niebawem ruszą na ul. Hajduckiej i te, które chcemy rozpocząć wkrótce na ul. Powstańców, również przyniosą wielkie, pozytywne zmiany, a pasażerowie tramwajów, mieszkańcy Chorzowa i kierowcy po zakończeniu prac będą zadowoleni z efektów – powiedział Bolesław Knapik, prezes Zarządu Spółki Tramwaje Śląskie S.A.
 
Wspólne postępowanie przetargowe wyłoniło generalnego wykonawcę, którym jest firma SILESIA INVEST z Gliwic. W czwartek 16 kwietnia w siedzibie Spółki w Chorzowie podpisana została umowa na zakres tramwajowy inwestycji. Ze strony tramwajowej Spółki umowę podpisał Prezes Bolesław Knapik, zaś ze strony SILESIA INVEST Prezes Zarządu Jarosław Szmitka.
– Dzień wcześniej podpisaliśmy umowę z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Chorzowie na realizację części drogowej, także w zasadzie możemy startować. Przed nami jeszcze trochę formalności, ale myślę, że na początku maja wejdziemy na plac budowy. Pragnę podkreślić, że jesteśmy generalnym wykonawcą prac także na ul. 3 Maja i cieszę się, że będziemy mogli realizować w Chorzowie kolejne zlecenie – powiedział Prezes Szmitka. 
 
W ramach tramwajowej części inwestycji m.in.: zdemontowana zostanie stara infrastruktura torowa i sieciowa, usunięta dotychczasowa podbudowa, nastąpi budowa systemu odwodnienia, przebudowa sieci teletechnicznych a następnie ułożone nowe warstwy konstrukcyjne, podbudowa i samo torowisko, budowa peronów przystankowych, ułożenie części nawierzchni jezdni i chodników oraz posadowienie nowych słupów trakcyjno-oświetleniowych oraz montaż nowej sieci trakcyjnej. Zadanie obejmuje ok. 1700 metrów toru pojedynczego.
 
Zakres drogowy inwestycji obejmuje m.in.: przebudowę wodociągu, kanalizacji, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnych, a także wykonanie konstrukcji chodników, wjazdów do posesji oraz jezdni. Na realizację tej części prac wykonawca ma 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, zaś część tramwajowa ma być gotowa 6 miesięcy wcześniej. Całkowita wartość inwestycji wynosi 18,6 mln zł netto.
 
Zadanie pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Hajduckiej w Chorzowie” jest jednym z zadań „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie UE 2014-2020.
 
Źródło: Tramwaje Śląskie