WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

21.07.2020Gliwicki Budżet Obywatelski

Do 27 lipca gliwiczanie mogą zgłaszać w ramach ośmej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego projekty, które będą mogły zostać zrealizowane w 2021 roku. W związku z sytuacją epidemiczną miasto zachęca do składania wniosków w formie elektronicznej. Formularze są już dostępne.
 
Ze względu na zmieniające się okoliczności związane z koronawirusem i kolejne obostrzenia, Gliwicki Budżet Obywatelski nie ruszył wiosną. Wnioski przyjmowane są później niż zwykle, co wynika przede wszystkim z konieczności zapewnienia maksymalnej ochrony uczestnikom tego przedsięwzięcia. Głosowanie zaplanowano na jesień, a zadania kierowane do realizacji powinniśmy poznać z końcem tego roku.
 
W skrócie harmonogram przedstawia się następująco:
13 – 27 lipca -> NABÓR WNIOSKÓW DO GBO
14 września -> Publikacja wyników oceny wniosków
do 19 października -> Publikacja wykazu projektów poddawanych pod głosowanie
23 października – 13 listopada -> GŁOSOWANIE
do 10 grudnia -> Ogłoszenie wyników głosowania
Do podziału w ramach GBO jest więcej pieniędzy niż przed rokiem, bo prawie 7 mln zł (800 000 zł na projekty ogólnomiejskie, 6 162 000 zł na projekty dzielnicowe).
 
W tym roku wnioski można przesyłać także mailem
Aby ułatwić mieszkańcom zgłaszanie pomysłów, Gliwice wprowadziły dodatkową formę składania wniosków. W tym roku można dostarczać je nie tylko w wersji papierowej lub za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP, ale także mailami na adres e-mail boi@um.gliwice.pl, dołączając wypełniony wniosek w formie skanu lub pliku pdf wraz z zeskanowaną listą poparcia w przypadku projektu ogólnomiejskiego.
 
Gdzie znaleźć formularze?
Formularz wniosku do pobrania i wydruku oraz formularz listy poparcia (wymaganej dla projektów ogólnomiejskich) jest dostępny  na stronie internetowej gliwice.eu w zakładce Gliwicki Budżet Obywatelski. Można je także otrzymać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – na parterze w Biurze Obsługi Interesantów (przy wejściu od strony ul. Zwycięstwa) oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania.
 
Jak dostarczyć wniosek?
Wnioski (w przypadku wniosków ogólnomiejskich wraz z listą poparcia) należy składać w następujący sposób:
w formie papierowej w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 lub w Biurze Podawczym w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania lub listownie na adres Urzędu; o dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Urzędu;
w formie elektronicznej:
- za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP na adres skrzynki Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP; wniosek należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”, dodając wypełniony formularz oraz zeskanowaną listę poparcia w przypadku projektu ogólnomiejskiego;
- wysyłając na adres e-mail boi@um.gliwice.pl wypełniony wniosek w formie skanu lub pliku pdf wraz z zeskanowaną listą poparcia w przypadku projektu ogólnomiejskiego.
 
Szukasz informacji? Zajrzyj koniecznie!
Więcej informacji o Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2021 można znaleźć na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Gliwicki Budżet Obywatelski”. Publikacje na temat GBO zostaną zamieszczone też w najbliższych wydaniach tygodnika „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice”. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 32/238-54-06.
 
Ogólne zasady procedury nie uległy zmianie i są określone w Uchwale Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji zostały doprecyzowane w Zarządzeniu nr PM-2470/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z 7 lipca 2020 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021.
 
 
źródło:www.gliwice.eu