WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

03.06.2020Gliwicka ginekologia przywraca porody rodzinne

Uwaga, przyszli rodzice! Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach, po wielotygodniowej przerwie, pozwala znów na porody rodzinne! Ale, aby to było możliwe, osoba towarzysząca musi spełnić szereg warunków. Przypominamy zarazem, że w szpitalu nadal obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin.

Po pierwsze – najlepiej, aby w porodzie rodzinnym uczestniczył tata dziecka (w szczególnych przypadkach inna bliska osoba). Musi zamieszkiwać razem z rodzącą mamą, a przez co najmniej 14 dni przed terminem porodu zaleca się mu ograniczenie kontaktów z osobami obcymi, by zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Jako osoba towarzysząca, przy przyjęciu do szpitala, podlega tym samym procedurom co mama rodząca, tzn. wypełnia ankietę epidemiologiczną (podanie nieprawdziwych danych może spowodować reperkusje prawne) oraz ma mierzoną temperaturę ciała. Przez cały okres pobytu na terenie szpitala musi zachować bezpieczną odległość wobec innych osób (2 metry), mieć założoną maseczkę medyczną (należy ją wymieniać co 2 godziny), rękawiczki oraz jednorazowe ubranie ochrony osobistej (otrzyma go od personelu na Izbie Przyjęć).

  Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz dyżurujący bądź położna Izby Przyjęć po wstępnym badaniu i analizie ankiety epidemiologicznej.

Należy również pamiętać, że przyszły tata (osoba towarzysząca w porodzie rodzinnym) nie opuszcza sali porodowej do momentu uzyskania takiego pozwolenia od personelu medycznego, a może przebywać tam z rodzącą mamą od chwili rozpoczęcia się porodu do 2 godzin po porodzie (decyzje o etapie zaawansowania porodu podejmuje lekarz i położna sali porodowej).

    Uwaga! W przypadku cięcia cesarskiego nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej!

Tylko osoby spełniające wszystkie powyższe kryteria mogą skorzystać z porodów rodzinnych.


źródło: www.gliwice.eu
fot.www.pixabay.com