WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-FEST GRANIE

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

10.12.2020Gliwice rozwijają skrzydła

Dynamiczny rozwój Gliwic to zasługa m.in. nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej – już nie tylko lądowej i wodnej, ale też  powietrznej. Wizytówką rozwoju transportu lotniczego w mieście staje się lotnisko na Trynku, zmodernizowane od podstaw z myślą o  całodobowej obsłudze menadżerów biznesu, małych lotów pasażerskich i ruchu cargo, a także lotów turystycznych, powietrznych taxi,  sportów lotniczych i edukacji lotniczej.

10 grudnia oficjalnie oddano do użytku zmodernizowaną płytę gliwickiego lotniska z nową, utwardzoną drogą startową o długości 920 m (którą w przyszłości będzie można wydłużyć nawet do 1,3 km), drogą kołowania i płytą postojową, a także infrastrukturą okalającą: parkingami, drogami dojazdowymi i biegnącą dookoła lotniska ścieżką rowerową. Obiekt, którego modernizacja pochłonęła 27,9 mln zł, ma status lotniska publicznego niepodlegającego certyfikacji, pozwalający na wykorzystywanie go m.in. dla lotów biznesowych,  sportowych oraz małego ruchu cargo.

– Plany wokół lotniska już zaczynają się realizować. Pas startowy powstał. Zachęcam do dalszej współpracy, aby jak najszybciej otoczenie lotniska się zmieniało, aby pas startowy był jak najintensywniej wykorzystywany – mówił  podczas uroczystego otwarcia prezydent Gliwic Adam  Neumann.


Przypomnijmy, że Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju (GAPR) jest głównym udziałowcem Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego – najnowocześniejszego w Europie ośrodka, zajmującego się wytwarzaniem i badaniem kompozytowych elementów konstrukcyjnych.

Z kolei właściciel drugiej części gliwickiego lotniska, Aeroklub Gliwicki, ściśle współpracuje na niwie praktycznej edukacji lotniczej z politechnicznym Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej i z gliwickim Zespołem Szkół Samochodowych. W efekcie przy lotnisku działa Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej (ATO) oferujący zintegrowane szkolenie lotnicze w zakresie licencji ATPL(A).

W imieniu i na rzecz Aeroklubu Gliwickiego Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, jako inwestor zastępczy, zajęła się m.in. wyłonieniem wykonawców robót  budowlanych i dostaw dla dofinansowanego z Unii Europejskiej projektu  aeroklubu, zakładającego rozbudowę i przebudowę dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej. Powstaje ono na lotnisku od kilku miesięcy, w dużym i małym hangarze, a znajdzie się w nim m.in. muzeum lotnictwa wraz ze specjalną wystawą modelarską. Wszystko tam będzie nowoczesne i  przystosowane do tego, by nie ruszając się z ziemi, przeżyć emocjonujący lot w przestworzach.

Port lotniczy Gliwice
Lokalizacja  gliwickiego lotniska to jego wyjątkowy atut. W Gliwicach działa bowiem Politechnika Śląska oraz wiele firm produkcyjnych
i usługowych o zasięgu krajowym, europejskim, a także światowym. W mieście działa również nowoczesna hala widowiskowo-sportowa Arena Gliwice, która niedawno stała się własnością GAPR.

Nie do przecenienia dla przedsiębiorców i inwestorów stawiających  właśnie na Gliwice jest bliskość węzła autostrad A1 i A4 oraz Drogowej Trasy Średnicowej, niewielka odległość do centrum miasta, a także bezpośrednie sąsiedztwo  terenów Centrum Edukacjii Biznesu „Nowe Gliwice”.  Tereny południowe lotniska to również bardzo atrakcyjna oferta inwestycyjna pod działalność gospodarczą.

Planowane uruchomienie lotów biznesowych, turystycznych i cargo to  udane nawiązanie doponad 100-letniej historii  tego miejsca.
Lotnisko, uruchomione w Gliwicach w 1916 roku, było postrzegane przez ówczesne władze jako główny port lotniczy Górnego Śląska. Od  1925 roku działała na nim stacja meteo, na wyposażeniu był też samolot meteorologiczny. W 1931 roku odbył się tam niezwykły
pokaz lotniczy – słynny sterowiec Zeppelin oglądało prawie 200 tys. osób. Regularne loty obsługiwały pasażerów z Gliwic do Wiednia,  Warszawy, Gdańska i Lipska, Odessy, Teheranu, Hamburga czy Londynu. W trakcie II wojny światowej obiekt służył lotnictwu III Rzeszy.
Gdy znalazł się w granicach Polski, przez długi czas pozostawał niezagospodarowany. Dopiero w latach 50. XX wieku zaczęła rozwijać się tam wieloletnia działalność Aeroklubu Gliwickiego. Od marca 2017 roku właścicielem połowy terenu lotniska i zarządcą całości jest Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju.


fot. Mosquidron/UM Gliwice
źródło: www.gliwice.eu