WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

12.05.2020Epidemia nie opóźni prac na autostradzie A1 w Knurowie

Nie ma zagrożenia opóźnienia prac przy wyciszaniu wiaduktu w ciągu autostrady A1 w Knurowie – zapewnia katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.


- Z pytaniami na ten temat zwracają się do mnie obecnie mieszkańcy osiedla Farskie Pole w Knurowie – mówi Ewa Jurczyga z Zarządu Powiatu Gliwickiego. – W związku z tym, po zasięgnięciu informacji w dyrekcji GDDKiA Oddział Katowice, mogę uspokoić knurowian. Planowana inwestycja, mimo stanu epidemii, toczy się normalnie i będzie ukończona zgodnie z przyjętymi wcześniej terminami.


GDDKiA Oddział Katowice w najbliższym czasie planuje ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy tego zadnia. Będzie ono realizowane w formule „projektuj i buduj”. - Chcemy, aby całość przedsięwzięcia została zrealizowana do końca przeszłego roku - informuje Marek Prusak z GDDKiA O. Katowice.

Inwestycja mająca na celu wyciszenie wiaduktu WA-470 zlokalizowanego w ciągu autostrady A1 w rejonie Farskie Pola w Knurowie jest nowatorska w skali kraju. GDDKiA podjęła się jej po licznych interwencjach mieszkańców Farskich Pól uskarżających się na hałas powodowany przez pojazdy przejeżdżające przez wiadukt. Odgłosy te są zwielokrotnione przez odbicie w lustrze wody zbiornika Moczury znajdującego się pod wiaduktem.


– Cieszę się, że po długoletnich staraniach rozwiązanie problemu zbliża się do finału – dodaje Ewa Jurczyga. – Ponownie dziękuję za współpracę samorządowi i władzom Knurowa, a także radnym wojewódzkim i posłom, którzy się w to zaangażowali. Teraz, po pokonaniu długiej drogi proceduralnej oraz przyjęciu przez GDDKiA pionierskich rozwiązań technologicznych, będziemy z uwagą śledzić postęp prac przy wyciszeniu wiaduktu.źródło:www.starostwo.gliwice.pl