WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-FEST GRANIE

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

03.02.2020Dwa oddziały szpitala VITO-MED przy ulicy Radiowej w Gliwicach zawieszone! Powód? Brak personelu

Odziały Neurologii i Udarowy szpitala przy ulicy Radiowej w Gliwicach, zawieszone! 

Powód, jest jeden. Brak personelu. Szpital nie znalazł lekarzy na dwa oddziały, dlatego musiał podjąć decyzję o zawieszeniu funkcjonowania neurologii i oddziału udarowego. Przedstawiciele placówki nie znaleźli też niestety czasu na rozmowę przed mikrofonem zasłaniając się jedynie oświadczeniem, które opublikowali na stronie internetowej. 

„Zarząd zmuszony był do wszczęcia procedury zmierzającej do zawieszenia działalności Oddziałów szpitalnych ze względu na braki kadrowe lekarzy specjalistów neurologów. Zarząd spółki VITO-MED sp. z o. o. nie zaprzestaje starań w poszukiwaniu dodatkowej kadry medycznej, tak aby do zawieszenia działalności Oddziałów nie doszło, bądź okres zawieszenia był krótszy niż wskazano we wniosku.” 

To fragment ośiwadczenia. A we wniosku wskazano, że oddziały mają być zawieszone do połowy maja tego roku. Czy w tym czasie uda się znaleźć personel? Nie wiadomo. A kto cierpi? Pacjenci, którzy problem mają nie tylko ze szpitalem ale i poradnią która działa w budynku. 

Plik dźwiękowy: gb_szpital1.mp3

Na koniec… jeszcze jeden cytat z oświadczenia: 

„W przypadku konieczności zawieszenia działalności, okres ten wykorzystany zostanie do przeprowadzenia niezbędnego remontu pomieszczeń szpitalnych, który spółka planowała wykonać w późniejszym czasie”