WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Program nocny

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

27.11.2020Czy zima, jak co roku, zaskoczy drogowców?

Służby drogowe zapewniają, że już są gotowe do akcji "Zima"!
 
Przykładem mogą być te, należące i współpracujące z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Magazyny drogowe obwodów utrzymania zapełnione są solą drogową. Zgromadzony i sprawdzony jest sprzęt do zwalczania zimowej śliskości. 
 
Długość dróg, zarządzanych przez katowicki oddział GDDKiA, wynosi ponad 1443 km, w tym dróg dwujezdniowych jest prawie 492 km, co daje w rozwinięciu na jedną jezdnię ponad 1935 km. Standard pierwszy, jeśli chodzi o utrzymanie dróg to długość ponad 660 kilometrów dróg. Obejmuje on autostrady i drogi ekspresowe oraz drogę krajową nr 1. Standard drugi to długość ponad 533 km. Chodzi o drogi krajowe, główne ruchu przyspieszonego i główne. Trzeci standard to droga krajowa nr 42 na odcinku od gr. województw opolskiego i śląskiego do granic województw łódzkiego i śląskiego. Ostatni, piaty już standard o długości 238,737 km – obejmuje drogi serwisowe wzdłuż autostrad.
 
Jak wygląda sytuacja w miejskich spółkach?
 
Sprawdziliśmy to na podstawie Tychów, gdzie tamtejszy MZUiM również zapewnia gotowość do akcji. Przygotowano 12 pługo-piaskarek, 18 ciągników z pługami i rozrzutnikiem, 6 trzyosobowych brygad do ręcznego odśnieżania oraz 1900 ton soli drogowej i 1600 ton piasku.
 
O bezpieczeństwo kierowców i mieszkańców miasta powinny zadbać także spółdzielnie, instytucje, zakłady pracy czy firmy, bo na nich także spoczywa część zimowych zobowiązań dotyczących m.in. odśnieżenia chodników.
 
Zimą o tyskie drogi dbać będzie tak jak w ubiegłym sezonie konsorcjum trzech firm: Master Odpady i Energia, BIO-EKOS oraz EKO-OGRÓD. Cały sprzęt wyposażony jest w GPSy, które lokalizują pojazd na e-mapie i monitorują jego pracę. Będzie można więc w razie potrzeby np. podczas śnieżycy, reagować natychmiast dysponując pojazdy w odpowiednie miejsce.
 
Jak co roku pracę wszystkich służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg koordynował będzie Miejski Ośrodek Dyspozycyjny mieszczący się przy Straży Miejskiej. Wszelkie uwagi można zgłaszać na ogólnodostępne, całodobowe numery telefonów: linia bezpłatna 986 oraz linia płatna: 32/776 39 86. Z kolei pod numerem telefonu 501 46 42 46 lub 32/227 70 06 pracownicy MZUiM pełnią całodobowe dyżury.
 
W Tychach obowiązują trzy standardy odśnieżania dróg. Pod szczególnym nadzorem znajdują się DK-1 i DK-86 wraz z węzłami. Tu obowiązywać będzie II podwyższony standard, co oznacza, że sprzęt będzie wyjeżdżał na te drogi w pierwszej kolejności. Natomiast DK-44 oraz drogi powiatowe utrzymywane są w II standardzie. Drogi gminne o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym odśnieżane są według III standardu zimowego utrzymania.
 
Standard drogi ma znaczenie nie tylko dla kolejności jej odśnieżania.
- Sól wykorzystywana jest na drogach krajowych i głównych ciągach komunikacyjnych pierwszej kolejności odśnieżania. Mieszankę piaskowo-solną i piasek stosuje się na pozostałych ulicach w dzielnicach śródmiejskich, a piasek na drogach gminnych w dzielnicach podmiejskich, ciągach pieszych, chodnikach, placach, parkingach – mów Artur Kruczek - dyrektor MZUIM.
 
W razie potrzeby przygotowana ilość soli i piasku będzie systematycznie uzupełniana.
 
Źródło: GDDKiA/UM Tychy
Fot.: UM Tychy