WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

10.09.2020Bytom: większy zakres prac w pałacu Tiele-Wincklerów w Miechowicach

Wykonanie dodatkowych robót murowych w oficynie, zabezpieczenie krypty, zachowanie pozostałości odkrytej kaplicy, a także wyeksponowanie obrysu pałacu na rumowisku. To tylko niektóre zmiany, jakie zostały wprowadzone w projekcie rewaloryzacji oficyny pałacu Tiele-Wincklerów. 
 
W Miechowicach trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół zabytkowego pałacu.
Rewitalizacja pałacu Tiele-Wincklerów to jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych w naszym mieście ze środków Unii Europejskiej – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. W chwili, kiedy odkryte zostały pozostałości kaplicy oraz krypta w oficynie pałacu Tiele-Wincklerów konieczne było wprowadzenie projektu zamiennego uwzględniającego zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Podpisany właśnie aneks z wykonawcą robót, umożliwia rozpoczęcie dodatkowych związanych m.in. z zagospodarowaniem rumowiska przed oficyną pałacu – podkreśla Michał Bieda.
 
Przypomnijmy, że wprowadzenie projektu zamiennego było spowodowane odkryciem w 2019 roku części kaplicy pałacowej oraz krypty. Zgodnie z projektem zamiennym krypta zostanie odgruzowana i zabezpieczona przed dalszą degradacją oraz oddzielona od reszty budynku drzwiami, a także oświetlona w części wejściowej i przeszklona. Pozostałości kaplicy tj. oryginalne mury ceglane, zostaną pozostawione jako trwała ruina, zabezpieczone, wyrównane i otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Wśród dodatkowych prac, jakie wkrótce zrealizuje wykonawca – firma „DeS” z Krakowa będzie między innymi: zachowanie sklepienia kolebkowego w piwnicy, wykonanie posadzki z płyt gresowych na tarasie czy wykończenie detali architektonicznych. Ponadto wyeksponowany zostanie obrys pałacu na rumowisku, istniejące mury będą podmurowane oraz zabezpieczone pod względem konserwatorskim, zmieniony będzie układ placów i ścieżek wokół oficyny pałacu i rumowiska.
Realizacja dodatkowych prac wynikających z odkryć archeologicznych oraz zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków będzie miała wpływ na termin oddania inwestycji. Zgodnie z podpisanym aneksem prace budowlane powinny zakończyć się na początku listopada, po czym rozpoczną się odbiory – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.
 
Mimo konieczności przeprowadzenia dodatkowych robót budowlanych, zakres realizowanych prac, które już wykonano jest bardzo zaawansowany. Zakończono już roboty konstrukcyjne /murowe i żelbetowe/, prace tynkarskie, roboty związane z montażem płytek w pomieszczeniach sanitarnych, jak również prace przy schodach w wieży wodnej, stolarkę okienną i drzwiową, a także zaawansowane są prace związane z instalacją wodną, kanalizacyjną, elektryczną oraz wentylacyjną. W najbliższym czasie w oficynie pałacu realizowane będą prace związane z malowaniem ścian i sufitów, montażem i rozruchem sprzętu elektrycznego, zaś na terenie rumowiska wykonana będzie płyta żelbetowa przed tarasem pod ewentualną widownię. Rozpocznie się też remont pozostałych murów i ich uzupełnienie po obrysie wyburzonego pałacu.
 
Prace związane z rewaloryzacją oficyny pałacu w Miechowicach odbywają się pod nadzorem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz archeologa. Całkowita wartość projektu po aneksie związanym ze zleceniem dodatkowych prac wyniesie około 11,6 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to ponad 5,5 mln zł, zaś z budżetu państwa – 655 tys. zł.
 
Źródło: UM Bytom