WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

15.10.2020Bytom walczy z wielkoformatowymi reklamami

Demontaż wielkopowierzchniowej reklamy z elewacji kamienicy przy Rynku, ul. Piłsudskiego czy Józefczaka to dowód na to, że bytomscy urzędnicy podejmują skuteczne interwencje, mające na celu likwidację samowolnie zamontowanych w przestrzeni miejskiej reklam. 
 
W ostatnim czasie po raz kolejny pojawiła się wielkogabarytowa reklama na kamienicy na rogu ul. Józefczaka i Gliwickiej. W tej sprawie zainterweniował już Miejski Konserwator Zabytków oraz Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
- Samowolnie montowane reklamy na kamienicach, zwłaszcza tych zabytkowych to problem wielu miast w Polsce, również w Bytomiu. Za każdym razem podejmujemy jednak interwencje, aby nielegalnie wiszące reklamy zostały zdjęte lub kierujemy sprawę do PINB-u, który w oparciu o przepisy prawa budowlanego może nakazać usunięcie reklamy – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.
 
W ostatnim czasie Miejski Konserwator Zabytków po raz kolejny zainterweniował w sprawie wielkopowierzchniowej reklamy u zbiegu ul. Józefczaka i Gliwickiej. Już w kwietniu konserwator nakazał demontaż reklamy i nośnika reklamowego wraz z oświetleniem. Właściciel kamienicy usunął jedynie reklamę, pozostawiając nośnik, na którym ponownie pojawiła się wielkogabarytowa reklama.
- Właściciel kamienicy został wezwany do usunięcia samowolnie zamontowanej reklamy wielkogabarytowej, ale również stelaży służących do ich montażu – mówi Dominika Kściuczyk, Miejski Konserwator Zabytków w Bytomiu. Warto podkreślić, że kamienica znajduje się obrębie zabytkowego układu urbanistycznego starego miasta Bytomia i podlega ochronie prawnej, nakładającej na właściciela obowiązek uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na zamieszczanie reklam na elewacji budynku – dodaje Dominika Kściuczyk.
 
W sprawie montażu nielegalnej reklamy na elewacji budynku przy Józefczaka i Gliwickiej został powiadomiony również Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który w oparciu o przepisy prawa budowlanego rozpocznie postępowanie dot. samowolnie zamontowanej reklamy na budynku.
 
Interwencja w sprawie montażu reklamy na kamienicy przy ul. Józefczaka nie była jedyną, jaką w tym roku podjęły służby miejskie. W kwietniu i maju Miejski Konserwator Zabytków nakazał zdjęcie reklam na budynku przy ul. Piłsudskiego, ale również na rogu ul. Podgórnej i Rynku, które podobnie, jak budynek przy ul. Józefczaka znajdują się w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego starego miasta Bytomia i podlegają ochronie. Wezwanie miejskich służb konserwatorskich poskutkowały i obydwie reklamy zostały zdemontowane, odsłaniając elewacje kamienic.
 
Warto podkreślić, że 1 stycznia 2018 roku weszły w życie kary finansowe nakładane w przypadku niestosowania się do zapisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którymi mogą one sięgać nawet do 500 tys. zł.
 
W Bytomiu trwają prace nad projektem tzw. uchwały krajobrazowej, która pozwoli jeszcze lepiej zadbać o ochronę krajobrazu. Przede wszystkim da możliwość ustalania przez samorząd zasad i warunków sytuowania szyldów, tablic i urządzeń reklamowych, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich nośniki reklamowe mogą być wykonane.
- Pracujemy nad uchwałą w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń. Tzw. uchwała reklamowa ma wprowadzić ład przestrzenny w mieście – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. O konieczności wprowadzenia regulacji w przestrzeni miejskiej mówili bytomianie podczas konsultacji społecznych, zwracając uwagę na nadmiar reklam, zbyt dużą ich wielkość i nagromadzenie w jednym miejscu, a także ograniczenie wielkoformatowych reklam – dodaje Michał Bieda.
 
Źródło: UM Bytom