WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Program nocny

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

20.07.2020Bytom: rusza remont ulicy Zabrzańskiej

To oznacza utrudnienia dla kierowców.
 
Prace będą prowadzone na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do ul. Małgorzatki. Inwestycja warta jest ponad 275 tysięcy złotych.
Jezdnia na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do ul. Małgorzatki jest w bardzo złym stanie technicznym przez koleiny, ubytki w nawierzchni i spękania, dlatego konieczny jest remont odcinka drogi. Inwestycja będzie obejmowała między innymi: modernizację nawierzchni ulicy, chodnika, a także powstanie ciągów pieszo-rowerowych, których budowa będzie możliwa dzięki oszczędnościom, jakie uzyskaliśmy po przetargu – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.
 
Warto podkreślić, że droga wojewódzka DW 925, której częścią jest ul. Zabrzańska, to kluczowa pod względem komunikacyjnym, a tym samym obciążona dużym ruchem jezdnia. Zakres robót remontowych będzie obejmował wymianę warstwy wiążącej i ścieralnej. Górna warstwa ścieralna odtworzona będzie w technologii mineralno-grysowej SMA, która jest bardziej odporna na koleinowanie, od tradycyjnych mieszanek mineralno-bitumicznych. W ramach robót zaplanowano również m.in.: rozbiórkę chodników, remonty cząstkowe nawierzchni chodnika z płytek betonowych, a także wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnie. Ponadto w trakcie prac zawężone zostaną pasy ruchu do szerokości 3 metrów, dzięki czemu będzie możliwe wydzielenie pasa ruchu dla rowerów w kierunku do Szombierek. Z kolei po stronie południowej /od strony stadionu/ zaadaptowany zostanie chodnik na potrzeby ciągu pieszo-rowerowego o długości około 180 metrów. Powierzchnia remontu nawierzchni jezdni wyniesie 2850 mkw., a chodnika 200 mkw. Wartość inwestycji to 275 459 zł, a cała kwota pochodzi z budżetu miasta.
Kierowcy muszą spodziewać się utrudnień drogowych, które nie powinny trwać dłużej niż dwa tygodnie. Prace drogowe wykonawca planuje zakończyć się na początku sierpnia – mówi Paweł Wittich, zastępca dyrektora ds. technicznych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu.
 
Remont ul. Zabrzańskiej na odcinku skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do ul. Małgorzatki będzie prowadzony najpierw na jednym pasie ruchu. Ruch będzie wtedy prowadzony po nieremontowanym pasie. W przeciwnym kierunku kierowcy będą poruszać się objazdem. Następnie ruch zostanie przerzucony na wyremontowany pas.
 
Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu na remontowanym odcinku:
  • w czasie remontu obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy - od Centrum w stronę Szombierek i Bobrka.
  • kierowcy jadący od strony ul. Łagiewnickiej i spod wiaduktu PKP, w kierunku dzielnicy Szombierki, napotkają utrudnienia związane z naprzemiennym zawężeniem jezdni.
  • objazd do Centrum z Szombierek i Bobrka będzie kierowany do Karbia, skąd istniejące oznakowanie kieruje do Centrum przez ul. Wrocławską (dla samochodów osobowych) i ul. Celną oraz Strzelców Bytomskich (dla samochodów ciężarowych).
 
Przypominamy również o alternatywnej możliwości dojazdu do Centrum z Szombierek przez:
  • ul. Frycza Modrzewskiego, Młyny Szombierskie, Ostatnią;
  • ul. Łagiewnicką, Krzyżową;
  • Kilara i Chorzowską.
 
Uwaga pasażerowie komunikacji miejskiej! Informacje o zmianach w kursowaniu komunikacji dostępne są na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego.
 
Prosimy o zachowanie ostrożności w czasie przejazdu przez obszar remontowany i zwracanie uwagi na pracujące ekipy drogowców oraz nowe oznakowanie związane ze zmianami w organizacji ruchu drogowego.
 
Źródło: UM Bytom