WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

12.10.2020Bytom: otwarto mieszkania chronione dla osób borykających się z problemami ze zdrowiem psychicznym

W Bytomiu utworzono mieszkania  chronione dla osób borykających się z problemami ze zdrowiem psychicznym.
 
To dla nich szansa na bezpieczny i stopniowy powrót do samodzielności. Dziesięcioro domowników rozpoczyna przeprowadzkę do mieszkań chronionych, gdzie pod całodobową opieką terapeutów, psychologów i opiekunów będą powracać do życia społecznego. 9 października, prezydent Mariusz Wołosz przekazał klucze nowym gospodarzom tego miejsca.  W ramach projektu uruchomiono mieszkanie chronione oraz dwa pięciopokojowe mieszkania treningowe. Tu zamieszka 10 osób, które są podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych oraz 4 osoby, które skieruje do projektu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Projekt realizowany jest przez Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, w ramach środków z europejskiego Funduszu Społecznego, a remont wykonano  w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji.
- W dążeniach do deinstytucjonalizacji opieki nad osobami z niepełnosprawnością, takie miejsca, jak to, są niezwykle ważne i potrzebne. Dla wielu z nich jest szansą na powrót do życia społecznego i większą samodzielność. Trzymam kciuki i życzę powodzenia wszystkim mieszkańcom i kadrze, która będzie ich wspierać – mówił prezydent Mariusz Wołosz, podczas otwarcia centrum.
 
Na nowe mieszkania  zaadaptowano budynek przy ul. Józefczaka 14. W czterokondygnacyjnej kamienicy powstało jedno mieszkanie chronione i dwa pięciopokojowe mieszkania treningowe ze wspólną kuchnią i łazienką. Do lokali na wyższych piętrach można się dostać windą. Efekt prac robi wrażenie, bo kamienica została przebudowana i gruntownie wyremontowana. Odnowiono elewację, wewnątrz wymieniono wszystkie instalacje, a budynek wyposażony został w ogrzewanie podłogowe zasilane przez nowoczesne pompy ciepła.
- To była trudna inwestycja, bo dotyczyła remontu zrujnowanej kamienicy w zwartej zabudowie. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi udało się sfinalizować ten projekt dając drugie życie budynkowi - mówił prezydent Mariusz Wołosz.
 
Podczas otwarcia mieszkań, o historii obiektu i początkach inwestycji, mówiła także Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.
- Jeszcze parę lat temu ten budynek został wystawiony na sprzedaż za ok. 150 tys. zł. Walczyliśmy wówczas  o to, by budynek pozostał w miejskich rękach, by móc stworzyć tu miejsce, które będzie przestrzenią dla osób potrzebujących wsparcia - mówiła Izabela Domogała.
 
W pachnących nowością mieszkaniach treningowych nowy etap w życiu rozpocznie 10 domowników, którzy mieszkali dotychczas w DPS Dla Dorosłych przy ul. Dworcowej. Trwa też rekrutacja czterech uczestników projektu skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, które trafią do mieszkania chronionego wspieranego.
- Zależało nam na tym, żeby to było mieszkanie przyjazne dla naszych podopiecznych – funkcjonale, bezpieczne i przytulne. Wierzymy, że z naszą pomocą pobyt tu będzie dobrym początkiem nowego etapu życia uczestników projektu – mówi Alina Popławska, dyrektorka Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych.
- Teraz rozpoczyna się kolejne wyzwanie, bo remont budynku to niejako początek tego, co dopiero się wydarzy, czyli rewitalizacja społeczna. Zupełna zmiana domów pomocy społecznej  i pracy na rzecz osób przewlekle psychicznie chorych, które w tym miejscy dostaną możliwość pracy nad sobą, aby móc funkcjonować samodzielnie i jak najdłużej poza instytucjonalną pomocą społeczną. Bytom  jest forpocztą w deinstytucjonalizacji form pomocy społecznej - mówił Grzegorz Baranowski, były dyrektor DPS dla Dorosłych, obecnie dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.
 
Ul. Józefczaka 14 to nowy adres pana Jacka, który zakwalifikował się do projekt  i jest już gotowy do przeprowadzki.
- Te mieszkania dla mnie i pozostałych mieszkańców są szansą na powrót do godnego życia w społeczeństwie na zasadach dobrowolności, równości i szacunku. Będziemy się tu uczyć radzenia sobie ze sprawami życia codziennego. A zasady te są przecież takie same jak wszędzie, bo są uniwersalne(...) To ludzki projekt , bo wspiera i chroni osoby, które są słabsze, aby stały się na powrót pełnowartościowymi członkami społeczeństwa - mówił  pan Jacek, pierwszy mieszkaniec.
 
Domownicy, którzy zamieszkają w nowych mieszkaniach,  mogą liczyć na całodobową opiekę sześcioosobowego zespołu specjalistów: czterech opiekunów, psychologa, terapeuty oraz pracownika socjalnego. Pobyt w mieszkaniu, w którym domownicy uczą się samodzielności, przyznawany jest na określony czas. W uruchomionych przy ul. Józefczaka lokalach wynosi on 20 miesięcy. Czas, jaki osoby z niepełnosprawnością spędzą w mieszkaniach chronionych zależy  jednak przede wszystkim od ich stanu zdrowia, zaangażowania i współpracy z terapeutami.
- Jak zaznacza dyrektorka, wybrana została grupa najbardziej samodzielnych osób, z których dwie już pracują. Wierzymy, że kontakt z mieszkańcami, którzy są zatrudnieni, pozytywnie wpłynie na innych domowników i zmobilizuje ich do działania, w czym oczywiście będziemy ich stale wspierać. Staramy się aktywizować naszych uczestników poprzez różnorodne zajęcia, które mają ułatwić im „wyjście do ludzi", szukanie pracy. Posiadamy specjalistyczną kadrę, która z dużym zaangażowaniem prowadzi zajęcia wspierająco-aktywizujące - mówi Alina Popławska.
 
Już w trakcie trwania projektu, mieszkaniec objęty zostanie wsparciem pracownika socjalnego, który pomoże mu odnaleźć się w gąszczu codzienności i formalności związanych z uzyskaniem lokalu socjalnego czy przysługującego jej wsparcia finansowego.  
 
Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę, potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, lecz nie wymaga usług świadczonych przez jednostkę całodobowej opieki. Mieszkania chronione przy ul. Józefczaka są placówkami, które wesprą proces zdrowienia i umacniania osób po kryzysie psychicznym.
 
Warto wspomnieć, że oprócz nowo uruchomionych lokali, w Bytomiu funkcjonują jeszcze dwa mieszkania chronione dla 18 domowników prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Intelektualne, pięć mieszkań prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w których szansę na usamodzielnienie dostają nie tylko osoby z zaburzeniami psychicznymi, ale też podopieczni opuszczający pieczę zastępczą. W Bytomiu funkcjonuje także jedno mieszkanie dla matek z dziećmi.  
 
Projekt pochłonął 3,1 mln zł, z czego 2,1 mln to dofinansowanie unijne (poddziałanie RPO WSL 2014-2020: 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI), a 250 tys. zł dotacja z budżetu państwa.
 
Źródło: UM Bytom