WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

30.11.2020Bytom: niebezpieczne odpady z ul. Szyby Rycerskie będą usunięte i zutylizowane!

Do końca 2021 roku usunięte i zutylizowane zostaną odpady niebezpieczne porzucone na terenie działki przy ul. Szyby Rycerskie 8, gdzie nielegalnie zdeponowano 364 tony odpadów. 
 
Ich usunięcie będzie możliwe dzięki dotacji w wysokości 3 mln 245 tys. zł pozyskanej przez miasto ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej.
 
Niebezpieczne odpady przy Szybach Rycerskich zostały ujawnione 4 grudnia 2018 r. Wówczas pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska wraz z policją przeprowadzili kontrolę tego terenu, podczas której odkryto składowanie w sposób nielegalny niebezpiecznych odpadów w zniszczonych i zdeformowanych 200-litrowych beczkach, 1000-litrowych mauzerach oraz puszkach. Dla terenu, o którym mowa nigdy nie było wydanej decyzji dotyczącej gospodarowania odpadami.
- Podczas kilkukrotnych oględzin miejsca zdeponowania odpadów, pobrano około 250 próbek nieznanych substancji znajdujących się w pojemnikach – mówił prezydent Mariusz Wołosz. Szczegółowa ekspertyza wykazała, że odpady zawierają substancje rakotwórcze, łatwopalne, toksyczne, stanowiące zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Odpady te zostały sklasyfikowane jako odpady z produkcji, przygotowania, obrotu produktów chemii organicznej, barwników i pigmentów, farmaceutyków, tłuszczów, środków dezynfekujących i kosmetyków, klejów, farb i lakierów, farb drukarskich, m.in. odpadów z rozpuszczalników – dodaje prezydent.
 
Łączna szacowana masa odpadów, które dzięki pozyskanej dotacji znikną z Szybów Rycerskich to 364 tony. Na tę ilość toksycznych odpadów składają się 263 pojemniki typu mauzer o pojemności około 1000l, 198 beczek o pojemności około 200l, 50 puszek o pojemności 25l.
 
Aby pozbyć się problemu szkodliwych dla zdrowia i środowiska odpadów, władze Bytomia już 30 grudnia 2019 r. wystąpiły do NFOŚiGW o dofinansowanie usunięcia i utylizacji odpadów niebezpiecznych porzuconych na poprzemysłowych terenach przy ul. Szyby Rycerskie  8, której użytkownikiem wieczystym jest prywatna firma.
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wspiera samorządy w zakresie unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych, a z takimi mamy do czynienia w Bytomiu – mówi Jacek Ozdoba, wiceminister Klimatu i Środowiska. Dzięki tej dotacji za kilka miesięcy nielegalne wysypisko zniknie i przestanie zagrażać środowisku i zdrowiu mieszkańców Bytomia.
 
Całkowita wartość przedsięwzięcia – załadunku, transportu i utylizacji niebezpiecznych odpadów to 4 mln 56 tys. 736 zł. Otrzymana przez miasto dotacja z NFOŚ stanowi więc 80% wartości przedsięwzięcia. Oprócz tego, gmina stara się jeszcze o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 15% wartości przedsięwzięcia, czyli ok. 608 tys. zł. 5% będą stanowić środki własne gminy Bytom.
 
W sprawie nielegalnie porzuconych przy ul. Szyby Rycerskie odpadów śledztwo prowadzi prokuratura.
– W październiku Województwo Śląskie przyjęło strategię Zielone Ślaskie 2030. Dokument ten mówi o tym, że mieszkańcy naszego województwa mają żyć w zdrowych, bezpiecznych warunkach. Bedzie to możliwe wówczas, gdy z naszych miast znikną odpady zagrażające zdrowiu i życiu ludzi – mówiła Beata Białowąs, wicemarszałek Województwa Śląskiego.
 
Obecnie trwa opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej załadunku, transportu i utylizacji niebezpiecznych odpadów przy ul. Szyby Rycerskie. Proces uprzątnięcia odpadów powinien zakończyć się do końca 2021 r.
 
Źródło: UM Bytom