WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

13.07.2020Bytom: Będzie kontrola segregacji odpadów

Ruszają kontrole pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.
 
Pracownicy firmy wywozowej będą sprawdzać czy bytomianie przestrzegają zasad segregacji, a urzędnicy zweryfikują zgodność deklaracji pod względem liczby osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość.
 
Od tego roku obowiązują nowe przepisy, które m.in. nakładają na gminy obowiązek kontroli segregacji, o czym już w lutym rozmawiano m.in. z zarządcami wspólnot. Kontrole będą obejmowały prawidłowość segregacji odpadów, a w sierpniu pod lupę wzięte zostaną też dane zawarte w deklaracjach „śmieciowych” w zakresie liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Bytomia.
 
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
 
W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację i ma na to czas do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Podczas wyrywkowej weryfikacji  złożonych dotychczas deklaracji  Wydział Kontroli UM stwierdził, iż błędy dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Co więcej okazało się, że są też takie nieruchomości, dla których mieszkańcy w ogóle nie złożyli deklaracji - mówi Ewa Tomczak, Skarbnik Miasta. 
 
Kontrola dotycząca wykazanej liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości będzie dotyczyła zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej w bytomskich spółdzielniach lub wspólnotach mieszkaniowych. 
 
Ponieważ ustawa nakłada na miasta obowiązek systematycznego kontrolowania czy odpady są rzeczywiście segregowane, jeszcze w tym miesiącu ruszą kontrole pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych. Pracownicy firmy wywozowej będą sprawdzać czy w pojemnikach na poszczególne frakcje znajdują się te odpady, które powinny tam być. W pojemnikach na śmieci "zmieszane" nie powinno  więc być odpadów zbieranych selektywnie, tj. papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych, czy odpadów ulegających biodegradacji.
Jeśli podczas kontroli pracownik stwierdzi nieprawidłową segregację, poszczególne pojemniki opatrzone zostaną specjalną naklejką. W przypadku nieprawidłowości zaczniemy od upomnień i działań edukacyjnych - mówi Przemysław Juroszek.
 
W przypadku pierwszego ujawnienia nieprawidłowości zostanie wystosowane ostrzeżenie do właściciela nieruchomości. Ponowne stwierdzenie braku segregacji lub nieprawidłowego jej prowadzenia będzie się wiązało ze wszczęciem postępowania administracyjnego i naliczeniem podwójnej  opłaty za odbiór odpadów.
 
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów będzie nakładana za dany miesiąc na wszystkich mieszkańców danej nieruchomości podwójna opłata za odbiór odpadów w danym miesiącu, czyli 43 zł na jednego mieszkańca danej nieruchomości.
 
Źródło: UM Bytom