WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Program nocny

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

03.08.2020By parkowanie w Gliwicach było łatwiejsze

 
Nowe cenniki i nowe godziny płatnego parkowania, przede wszystkim zaś konieczne zmiany w abonamencie mieszkańca, które powinny ukrócić nadużywanie tej formy płatności, zostały przyjęte przez gliwickich radnych na lipcowej sesji Rady Miasta.
 
Samorząd wprowadza stopniowe zmiany w działającej od 5 lat strefie płatnego parkowania, by przywrócić w Gliwicach pożądaną rotację na miejscach parkingowych – tak aby osoby, które załatwiają w śródmieściu swoje sprawy, nie musiały długo poszukiwać wolnego miejsca.
Lipcowa uchwała zmieniająca zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania jest wynikiem analiz prowadzonych przez zarządzającego strefą (Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach) od ubiegłego roku. Założenia nowego planu zostały uzgodnione z radnymi Rady Miasta oraz Rady Dzielnicy Śródmieście.
 
Główne zmiany to:
nowe cenniki za płatne parkowanie (obowiązujące od stycznia 2021 r.)
 
Uwaga! Minimalna opłata 1,00 zł w strefie A – obowiązuje za 20 minut!
 
-nieco inne godziny funkcjonowania strefy: od 1 września będzie czynna od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00 (dotychczas 10.00–18.00)
-nowości w abonamencie mieszkańca, wprowadzane od 1 września:
-na jedno mieszkanie w strefie A i B przysługują TYLKO dwa abonamenty
- za pierwszy abonament opłata roczna to 120 zł, za drugi 300 zł (300 zł obowiązywać będzie od stycznia 2021 r.)
-posiadacz abonamentu zamieszkały w strefie A może parkować w strefach A i B, a posiadacz abonamentu ze strefy B – tylko w B
 
– Przyjęte zmiany są szczególnie istotne w odniesieniu do strefy A obejmującej uliczki gliwickiej starówki. Liczba miejsc parkingowych dostępnych w jej obrębie zmniejsza się w związku z nową organizacją ruchu, dopuszczającą powstanie na uliczkach starówki ogródków gastronomicznych – podkreśla zastępca prezydenta Gliwic Mariusz Śpiewok. Jednocześnie prowadzone są prace nad planem budowy oraz wyznaczenia nowych miejsc parkingowych w strefie B.
 
Zmiany wprowadzane licową uchwałą Rady Miasta mają na celu ograniczenie nadużyć związanych z abonamentami mieszkańca. Dotychczas wydane abonamenty zachowają swoją ważność na cały okres na jaki zostały wykupione.