WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

15.07.2020Bazy LPR w Kaniowie nie będzie? Samorządowcy nie poddają się w walce!

Starosta bielski zapowiada dalsze działania.
 
„Decydenci w Warszawie zawsze byli daleko od spraw samorządowych, stąd myślę taka  oderwana od rzeczywistości odpowiedź z ministerstwa”- starosta Andrzej Płonka komentuje odpowiedź Waldemara Kraski z Ministerstwa Zdrowia na interpelację w sprawie utworzenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kaniowie w powiecie bielskim. Pytał o to poseł Przemysław Koperski. W piśmie czytamy, że „nie przewiduje się obecnie utworzenia dodatkowej bazy w Kaniowie”.
- Pan minister pisze m.in. o konieczności pozyskania terenu i budowie bazy, tymczasem w Kaniowie wszystko już jest. Taką potrzebę widzą ościenne samorządy podejmujące uchwały w tej sprawie, naszą inicjatywę wspiera Marszałek Województwa Śląskiego - dodaje Andrzej Płonka. 
 
Starosta przypomina, że zabiegi samorządów o ulokowanie śmigłowca LPR w Beskidach trwają od około 10 lat. Nie jest to więc nowa inicjatywa. 
- Tymczasowe ulokowanie załogi w Kaniowie tylko potwierdziło, że nasze argumenty są słuszne. Wystarczy spojrzeć na ilość interwencji LPR w trudno dostępnych terenach górskich w ostatnich miesiącach - mówi samorządowiec. 
 
Przypomnijmy, od połowy grudnia 2019 r. śmigłowiec LPR stacjonuje na terenie Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji w Kaniowie. To w związku z remontem w Aeroklubie Gliwickim, gdzie mieściła się dotychczasowa baza. Docelowo załoga lotniczego pogotowia ma się przenieść do nowobudowanej siedziby na lotnisku Muchowiec w Katowicach.
 
Starosta Andrzej Płonka zapowiada dalsze starania o bazę LPR w Beskidach. 
- Sprawa jest ważna nie tylko dla mieszkańców, ale i dla turystów którzy tu wypoczywają - mówi samorządowiec. 
 
Uchwałę w sprawie utworzenia w Kaniowie stałej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przegłosowali w maju b.r. radni powiatu bielskiego. Dokument trafił do Ministra Zdrowia i Wojewody Śląskiego. Podobne stanowisko uchwalili radni miasta Bielsko-Biała. 
 
Stanowisko Ministerstwa Zdrowia:
 
Zwróciliśmy się z prośbą o komentarz w tej sprawie do rzecznika Ministerstwa Zdrowia. Poniżej publikujemy pełną treść odpowiedzi:
„Uprzejmie informuję, że na terenie kraju funkcjonuje aktualnie 21 stałych baz HEMS i jedna baza sezonowa. Przy obecnie posiadanej liczbie śmigłowców ratunkowych, jest to jednocześnie maksymalna możliwa do zabezpieczenia liczba baz.
 
Istotą wyznaczania lokalizacji baz LPR jest niezachodzenie na siebie promieni działań operacyjnych. Wyjątkiem są bazy w Gliwicach i Krakowie, których kręgi pokrywają się, jednak jest to uwarunkowane dużą liczbą mieszkańców oraz dużym natężeniem ruchu turystycznego i transportowego w rejonie południowym. Proponowane utworzenie bazy na terenie Kaniowa wiązałoby się z niemal całkowitym nałożeniem rejonu operacyjnego tej bazy na zasięgi działania śmigłowców stacjonujących w Gliwicach i Krakowie. Takie rozwiązanie nie funkcjonuje w żadnej innej lokalizacji, a na terenie kraju istnieją miejsca, w których bardziej zasadne byłoby utworzenie nowej bazy ze względu na obecny czas dotarcia pomocy medycznej drogą powietrzną.
 
Warunkami niezbędnymi do utworzenia bazy HEMS jest pozyskanie terenu, budowa nowej bazy lub modernizacja istniejącej infrastruktury, zatrudnienie i przeszkolenie personelu oraz zakup śmigłowca oraz zapewnienie ciągłości finansowania.
 
Kluczowym w ww. sprawie jest fakt, że Lotnicze Pogotowie Ratunkowe nie realizuje zadań z obszaru ratownictwa górskiego. Ten rodzaj ratownictwa jest bowiem wykonywany na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 1084). Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy:
 
1. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach należy do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, organów jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których wykonywane jest ratownictwo górskie, dyrekcji parków narodowych i krajobrazowych położonych na obszarze gór, a także do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących w górach zorganizowaną działalność w zakresie sportu, rekreacji lub turystyki.
 
Osoby, które uległy wypadkowi w górach są zwożone przez podmioty wykonujące ratownictwo górskiego w wyznaczone miejsca, z których następnie są transportowane ambulansem kołowym albo śmigłowcem do właściwego szpitala. Czas lotu śmigłowca EC 135 z bazy w Gliwicach do Szczyrku, w zależności od warunków pogodowych, siły i kierunku wiatru to około 15 minut. Również możliwy jest bezpośredni przewóz pacjentów do szpitala przez GOPR.
 
W związku z powyższym obecnie nie przewiduje się utworzenia dodatkowej bazy w Kaniowie.
 
Ponadto, od czasu wdrożenia do służby HEMS nowych śmigłowców i utworzenia czterech nowych baz zwiększyła się możliwość dotarcia do pacjenta w każdej części kraju. Z analiz prowadzonych przez LPR wynika, że zdecydowana większość lotów wykonywana jest w promieniu 60 km od bazy. Taki też jest podstawowy promień działania zespołów Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego z gotowością do startu do 3 minut (w porze dziennej). Kolejny promień to 130 km, z gotowością do startu do 6 minut, który pokrywa zasięgiem operacyjnym cały kraj.” - Wojciech Andrusiewicz, Rzecznik Prasowy Ministerstwa Zdrowia.
 
Żródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej / własne
Foto: Flickr.com