WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

01.12.2020Barbórkowa akcja oddawania krwi i osocza zakończona sukcesem!

600 dawców, 190 litrów krwi i 56 litrów osocza – to wynik dwudniowej barbórkowej akcji zorganizowanej wspólnie przez Jastrzębską Spółkę Węglową oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
 
Co roku o tej porze górnicy świętują Barbórkę. Pandemia koronawirusa spowodowała jednak, że tłumne biesiady i karczmy piwne nie odbędą się. Zamiast tego górnicy postanowili wziąć udział w akcji oddawania krwi i osocza.
- Na górników zawsze można liczyć, zwłaszcza teraz, w okresie pandemii. Uważam, że warto pomagać chorym i potrzebującym. Przeszedłem koronawirusa i chciałabym mieć jakiś udział w pomocy innym ludziom – mówi Łukasz Gałuszka, elektryk z Ruchu Borynia.
 
Dwudniowe przedsięwzięcie zakończyło się ogromnym sukcesem. Zebrano 190 litrów krwi i 56 litrów osocza. W sumie - w przeprowadzonych od lipca tego roku akcjach (włącznie z akcją NSZZ „Solidarność”) uczestniczyło 1658 osób, które oddały 568 litrów krwi oraz 102 litry osocza.
- W związku z obostrzeniami nie możemy Barbórki obchodzić jak co roku, ale dajemy świadectwo naszego zaangażowania i prospołecznej postawy – podkreśla Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych i szef Sztabu Kryzysowego w Spółce. – Bardzo się cieszę, że jest taki duży odzew na naszą akcję, jak trzeba pomagać, to pomagamy – dodaje wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
 
Najważniejszym celem akcji było zebranie jak największej ilości osocza ozdrowieńców, którym pacjenci z ciężkim przebiegiem Covid-19 będą leczeni między innymi w jastrzębskim szpitalu. Lekarze podkreślają, że przetaczanie osocza pozyskiwanego od rekonwalescentów jest metodą znaną już od wielu lat. Dotychczas ta metoda była stosowane z pozytywnym efektem przy leczeniu pacjentów zakażonych wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem „ptasiej” grypy A (H5N1). 
- Głównym celem tej terapii jest bierne zwiększenie ilości przeciwciał we krwi osób chorych. Zawarte w osoczu przeciwciała mają za zadanie wspomóc eliminację wirusa z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem. Obecnie przetaczanie osocza na terenie Polski odbywa się prawnie w ramach tzw. eksperymentu leczniczego – wyjaśnia lekarz Barbara Sosna, specjalistka chorób wewnętrznych, przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. – W naszym szpitalu osocze od rekonwalescentów przetaczamy z pozytywnymi efektami już od 28 października. W tym dniu uzyskaliśmy zgodę Komisji Bioetycznej na stosowanie osocza u naszych pacjentów. 
 
Źródło: JSW