WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

01.09.202095% zapłaci miasto. Miliony na ekoinstalacje w domach dla bielszczan

Wymień kopciucha na odnawialne źródło ciepła. Miasto pokryje nawet 95% kosztów. Do rozdania pieniądze z Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Lada dzień mieszkańcy Bielska-Białej będą mogli składać deklaracje udziału w projekcie Odnawialne Źródła Energii.

 

Nabór wniosków zacznie się 7 września o godz. 10.00, a zakończy 7 października o godz. 18.00. Dzięki projektowi właściciele nieruchomości mieszkalnych na terenie miasta, którzy chcą zainstalować odnawialne źródła energii na potrzeby mieszkaniowe, mogą otrzymać na ten cel dotacje unijne (granty). Inwestycje będą wykonywane w 2021 r.

Aby zgłosić swój udział w projekcie, będzie trzeba złożyć deklarację udziału i formularz zgody właściciela, których wzory znajdują się w załącznikach poniżej. Formularze należy wydrukować dwustronnie i po wypełnieniu oraz podpisaniu zaparafować na każdej stronie w dolnym lewym rogu. Wraz z deklaracją udziału należy złożyć wydrukowany z Internetu aktualny wydruk z księgi wieczystej  lub ewentualnie inny aktualny dokument potwierdzający prawo własności.

Objęte projektem instalacje odnawialnych źródeł energii to: dowolna pompa ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody bądź tylko ogrzewania – grant do 28.500 zł, pompa ciepła na potrzeby tylko ciepłej wody użytkowej – grant do 7.125 zł, kolektory słoneczne – grant do 9.500 zł i fotowoltaika – grant do 14.250 zł.

Wnioski będą kwalifikowane do jednej z trzech grup, zależnie od wybranej technologii odnawialnego źródła ciepła – mówi wicenaczelnik Wydziału Ochrony Środowisk Urzędu miejskiegio w Bielsku. Piotr Sołtysek:

Plik dźwiękowy: fotov.mp3

W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie do 95 procent kosztów kwalifikowanych (netto) koniecznych do poniesienia na instalacje odnawialnych źródeł energii, ale nie więcej niż jest to zapisane powyżej. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym – jego koszty pokrywa grantobiorca.

O udziale w projekcie nie decyduje kolejność zgłoszeń, ale punktacja przyznawana zgodnie z Regulaminem naboru oraz realizacji projektu grantowego, który jest dostępny na stronach bielskiego Ratusza.

 

Źródło: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, foto: UMBB/Paweł Sowa; pixabay