WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

MARCIN GODZIK-Weekend z Radiem FEST

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

04.03.2019Złoty jubileusz Szkoły Podstawowej nr 13 w Rudzie Śląskiej

Szkoła Podstawowa nr 13 im. A. Szklarskiego obchodzi w tym roku swoje 50-lecie. Podczas uroczystego jubileuszu w Domu Kultury w Bielszowicach zebrało się szerokie grono osób związanych z placówką.

- W naszej szkole zawsze najważniejszy był uczeń, duszą szkoły nauczyciel, a dumą jej absolwenci – mówiła dyrektor Jolanta Sroka. Były wzruszające wspomnienia, prezentacja historii dzielnicy i szkoły oraz wspólne świętowanie. - Wszystkim nauczycielom i pracownikom administracyjnym dziękuję za zaangażowanie i oddanie w wypełnianie misji pedagogicznej. Życzę satysfakcji zawodowej oraz wielu dalszych sukcesów - te słowa skierowała do zebranych wiceprezydent Anna Krzysteczko. - Dla was, drodzy uczniowie, niech te szkolne lata będą źródłem siły do realizacji najbardziej ambitnych planów - dodała.
- Przez pół wieku Szkoła Podstawowa nr 13 była miejscem nie tylko nauki i pracy, ale także przestrzenią nawiązywania relacji społecznych dla wielu osób. Dzisiejszą uroczystość porównam do złotych godów małżeńskich z uwagi na to, że dobre małżeństwo po tylu latach tworzy piękną rodzinę. Myślę, że społeczność Szkoły Podstawowej nr 13 również tworzy wspaniałą rodzinę - mówiła podczas uroczystości Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta.
- Święto połączyło w sobie zapisane kartki 50-letnich wydarzeń szkoły. W szkole czas odmierzany jest w specyficzny sposób. To kolejne dzwonki, dni, miesiące i lata napędzają machinę szkolnego świata. W tę niezwykłą perspektywę wpisują się także wydarzenia niepowszednie, dzięki którym możliwe jest dokonanie oglądu, zbudowanie refleksji nad pracą zarówno własną, jak i szkoły - powiedziała Jolanta Sroka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13. - Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością, a bielszowicka Trzynastka nigdy nie była tylko instytucją, ale zwartą społecznością tworzoną przez kolejne pokolenia uczniów i nauczycieli - dodaje.
 
Szkoła Podstawowa nr 13 pierwotnie mieściła się w innym budynku, zlokalizowanym na obszarze „Kolonii” przy ul. Górnej (do roku 1951 nosiła nazwę Szkoły Podstawowej nr 2). Jednak w wyniku szkód górniczych budynek został wyburzony, a nowy powstał przy ul. ks. Niedzieli 61. Uroczyste otwarcie miało miejsce 8 lutego 1969 roku. W szkole mieściło się 5 sal lekcyjnych dla klas młodszych, 7 pracowni dla klas starszych, biblioteka, sala gimnastyczna. Rozpoczęło w niej naukę 374 uczniów w 12 oddziałach. 6 czerwca 1970 roku szkoła otrzymała sztandar. Na przestrzeni lat szkołę opuściło 3887 absolwentów. Należą do nich m. in.: arcybiskup Wiktor Skworc, kabareciarz Krzysztof Hanke oraz wielu obecnych nauczycieli SP nr 13. - Dzięki wytrwałości oraz zamiłowaniu do historii Bielszowic naszego nauczyciela historii oraz regionalisty Rafała Wawrzynka została opracowana i wydana publikacja „Od organistówki do Trzynastki” 
 
Do roku 1977 funkcję dyrektora pełniła Maria Walasz, z kolei w latach 1977-1999 Teresa Ziniewicz, następnie szkołą w latach 1999-2017 zarządzała Małgorzata Gerstel, która była inicjatorką powstania klas integracyjnych. Na przestrzeni lat uczyły się w nich dzieci niepełnosprawne, głównie z niedosłuchem, zaburzeniami wzroku i ruchu oraz z zaburzeniami w zachowaniu. Od września 2017 r. dyrektorem "Trzynastki" jest Jolanta Sroka.
 
Szkoła to nie tylko miejsce odkrywania talentów sportowych, naukowych, ale również ciekawych, oryginalnych przedsięwzięć przyjaznych środowisku. Uczniowie od lat prowadzą selektywną zbiórkę surowców wtórnych, biorą udział w konkursach, prelekcjach i projektach proekologicznych (m.in. „Stań po zielonej stronie mocy” czy „Zakręcamy Rudę na zielono”).
 
Szkoła podejmuje szereg inicjatyw, są to m.in. Jasełka Integracyjne, w których biorą udział dzieci z kilku miejskich placówek oświatowych, Olimpiada Specjalna, gdzie prócz rywalizacji sportowej ważna jest wspólna zabawa, tolerancja oraz pokonywanie własnych słabości i ograniczeń fizycznych czy też „Memoriał Jerzego Sędziaka”, turniej gier i zabaw ruchowych organizowany ku pamięci byłego nauczyciela szkoły.
 
W ciągu ostatnich kilku lat placówka została doposażona oraz dofinansowana w wielu zakresach. Jest to jedyna placówka na terenie Rudy Śląskiej, gdzie działa nowoczesna, zielona pracownia na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, której powstanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Z kolei przystąpienie do ministerialnego projektu „Aktywna tablica” pozwoliło szkole na zakup nowoczesnych tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem, głośnikami i rzutnikami.
 
Uczniowie od września ubiegłego roku mogą również korzystać z nowoczesnego kompleksu boisk, w skład którego wchodzą: boisko do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, rzutnia do pchnięcia kulą, bieżnia do skoku w dal oraz bieżnia do sprintu na 60 m. Budynek został poddany gruntownej termomodernizacji. Zakres prac obejmował m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, instalacji c.o., oświetlenia oraz okien i drzwi zewnętrznych. Dodatkowo wykonana została też instalacja fotowoltaiczna.
 
Obecnie do Szkoły Podstawowej nr 13 uczęszcza 310 uczniów, zajęcia prowadzone są przez 67 nauczycieli. Edukacja prowadzona jest w 21 oddziałach - 8 klasach ogólnodostępnych, 8 integracyjnych oraz 5 specjalnych.
 
(źródło: UM Ruda Śląska)