WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

05.06.2019Uroczyste otwarcie Oddziału Toksykologii

 
Nowym Oddziałem Toksykologii w szpitalu św Barbary w Sosnowcu kieruje dr Tomasz Kłopotowski, dotychczasowy szef Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć, który w maju zawiesił działalność jako część likwidowanego Instytutu Medycyny Pracy.
 
Przypomnijmy, że ośrodek zawiesił działalność z początkiem maja. Część pacjentów odesłano wtedy do domu, część do innych szpitali.Teraz ośrodek niejako wznowił działalność już jako nowy oddział w podległym marszałkowi Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu. Tak postanowił wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, mając do wyboru również propozycję złożoną przez prezydenta Sosnowca i Sosnowiecki Szpital Miejski.
 
Oddział Toksykologii w szpitalu św. Barbary w Sosnowcu został ulokowany na dziesiątym piętrze w wyremontowanych i wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomieszczeniach. Dysponuje 18 łóżkami, w tym sześcioma intensywnej opieki toksykologicznej 
 
Decyzja wiceministra została potwierdzona w konkursie na leczenie toksykologiczne ogłoszonym przez śląski oddział NFZ w kwietniu. Dyrekcja placówki prowadziła też już wtedy rozmowy z lekarzami i pielęgniarkami, które dotąd pracowały w ośrodku. W efekcie szpital przejął cały personel zamkniętego ośrodka, a nowym oddziałem kieruje dr Tomasz Kłopotowski, wcześniej szef Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć.
 
Oddział Toksykologii w szpitalu św. Barbary dysponuje 18 łóżkami
- Szpital stanął przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ zaledwie w półtora miesiąca trzeba było przejść przez cały proces przygotowania i adaptacji pomieszczeń na potrzeby nowego oddziału - podkreślała w środę dr Alicja Cegłowska, p.o. dyrektora szpitala św. Barbary.
 
Oddział Toksykologii został ulokowany na dziesiątym piętrze w wyremontowanych i wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomieszczeniach. Dysponuje 18 łóżkami, w tym sześcioma intensywnej opieki toksykologicznej, które mają służyć mieszkańcom województw śląskiego i opolskiego.
 
Najważniejszym zadaniem nowego oddziału jest świadczenie wysokospecjalistycznej pomocy z zakresu toksykologii klinicznej pacjentom znajdującym się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia z powodu toksycznego działania wszelkich ksenobiotyków, w tym: gazów, leków, substancji chemicznych, alkoholi niespożywczych, toksyn roślinnych i jadów zwierzęcych.
 
W ciągu miesiąca w szpitalu rozpocznie również działalność Ośrodek Informacji Toksykologicznej, który będzie zabezpieczał pod względem toksykologicznym obszar województwa śląskiego i opolskiego.
 
(źródło: wyborcza.pl)