WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Wakacyjne FEST PARTY

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

26.03.2019Sprawozdanie z działalności strażaków w Rudzie Śląskiej

643 wyjazdy do gaszenia pożarów, 1045 interwencji przy miejscowych zagrożeniach oraz 182 wezwania do fałszywych alarmów – tak w skrócie wyglądała praca rudzkich strażaków w 2018 r. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta zaprezentowane zostało sprawozdanie z działalności jednostki. Dodatkowo podsumowana została praca Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która w minionym roku przeprowadziła 1877 kontroli.

- W stosunku do 2017 r. w 2018 odnotowaliśmy wzrost pożarów o prawie 4 procent, natomiast nastąpił spadek miejscowych zagrożeń o prawie jeden procent oraz spadek fałszywych alarmów o ponad 9 procent - informuje Andrzej Małysiak, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w  Rudzie Śląskiej. - Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w marcu i kwietniu,  a związane jest to  z pożarami traw. Do chwili obecnej mamy już 520 zdarzeń, czyli jest to 150 wyjazdów więcej niż w 2017 roku – dodaje.

W 2018 roku rudzka straż pożarna przeprowadziła 1870 interwencji, z czego 643 to pożary, 1045 miejscowe zagrożenia, 182 fałszywe alarmy. W 2018 roku strażacy interweniowali w kwestii pożarów o jedenaście razy więcej niż w roku 2017. Jeśli zaś chodzi o wyjazdy do innych miejscowych zagrożeń niż pożary to liczba ich zmalała w 2018 o dziewięć w stosunku do roku poprzedniego (spadek z 1054 do 1045). Z kolei jeśli chodzi o fałszywe alarmy, to ich liczba zmniejszyła się w 2018 roku o siedemnaście. W roku 2018 wzrosła także liczba interwencji związanych z działaniem tlenku węgla oraz usuwaniem jego skutków. W sumie takich interwencji straż pożarna przeprowadziła w ubiegłym roku 164, czyli więcej niż w latach ubiegłych.

- W związku z interwencjami związanymi z tlenkiem węgla nasze działania polegają na wykonaniu pomiarów stężeń CO, przewietrzeniu, wyłączeniu instalacji z eksploatacji oraz przekazaniu informacji do właściciela bądź zarządcy nieruchomości, aby instalacja   i urządzenia zostały doprowadzone do prawidłowego stanu – tłumaczy komendant rudzkiej straży pożarnej.

Ponad 11 procent  z wszystkich interwencji rudzkich strażaków to wypadki drogowe, m.in. na Drogowej Trasie Średnicowej oraz autostradzie A4, gdzie interweniowali w sumie w minionym roku aż 210 razy. W wypadkach tych zginęły cztery osoby, a 115 poszkodowanym udało się pomóc.  Miejsca interwencji straży pożarnej na terenie miasta to: mieszkania, obiekty użyteczności publicznej, zakłady produkcyjne, magazyny, lasy, tereny rolne oraz środki transportu.  Innymi zadaniami Państwowej Straży Pożarnej są też kontrole przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, czego efektem było przeprowadzenie 124 kontroli. W ich trakcie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: warunków techniczno-budowlanych, warunków ewakuacji, wyposażenia obiektów w sprzęt i urządzenia gaśnicze, instalacji technicznych obiektów, zaopatrzenia wodnego, dojazdu pożarowego, innych nieprawidłowości (brak instrukcji, oznakowań, opracowań).

 
Ważnym aspektem działalności  rudzkiej PSP są również akcje profilaktyczne, zajęcia edukacyjne przedstawiające m.in. sposoby zapobiegania zagrożeniom, pogadanki i spotkania z dziećmi, młodzieżą, seniorami, a  także  z administratorami i zarządcami budynków mieszkalnych.
 
W ubiegłym roku budżet straży pożarnej wynosił 8 311 623  zł z budżetu państwa oraz 143 tysiące zł  z  Urzędu Miasta Ruda Śląska. Warto także dodać, że w 2018 roku PSP w Rudzie Śląskiej pozyskała samochód specjalny – podnośnik hydrauliczny SHD 23 MAN o   wartości 1 532 580 zł, który w całości sfinansowała Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.
 
Mieszkańcy miasta mogą czuć się bezpiecznie także dzięki działalności Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej. W  2018 roku sprawowała ona nadzór nad 2127 obiektami w zakresie: higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, warunków zdrowotnych żywności, żywienia i przedmiotów użytku,  warunków higieniczno-sanitarnych,  jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz  pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. 
 
Istotne jest to, że na terenie miasta w 2018  roku przeprowadzono  1877 kontroli, wydano  526 decyzji administracyjnych oraz  565 decyzji płatniczych.  Nałożono też 133 mandaty karne na łączną kwotę 33 300 zł. W zakresie higieny żywienia kontroli było 825, w zakresie higieny komunalnej i  środowiska 445, a w zakresie higieny dzieci i młodzieży – 180. Z kolei w zakładach pracy inspektorzy stacji interweniowali 89 razy. Rudzki sanepid podejmuje także wiele działań oświatowo-zdrowotnych organizując akcje i projekty skierowane do wielu środowisk, takie jak: „Trzymaj Formę” – program skierowany do dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów czy „Znamię! Znam je?” – program profilaktyki raka skóry – czerniaka.
 
(źródło: UM Ruda Śląska)