WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

23.04.2019Rok działania aplikacji NaprawmyTo.pl w Katowicach

  

 
W ciągu roku od uruchomienia Naprawmyto.pl w Katowicach mieszkańcy zgłosili za pośrednictwem serwisu ponad 8 tys. problemów a ponad 4,5 tys. z nich zostało rozwiązanych. 
 
Katowice uruchomiły aplikację Naprawmyto.pl w połowie kwietnia 2018 roku, jako element projektu KATOobywatel. Aplikacja służy do mapowania usterek w mieście. Mieszkańcy zaznaczają „alert” na mapie, opisują go i dodają zdjęcie. Miejskie służby rozwiązują zgłoszone problemy tak szybko, jak to możliwe. W efekcie w ciągu roku od startu aplikacji, w bazie Naprawmyto.pl jest w sumie ponad 8 tysięcy „alertów”, z czego ponad 4,5 tysiąca naprawionych. Dla porównania Lublin pochwalił się w tym roku wynikiem 10 tys. rozwiązanych spraw, ale miasto korzysta z tego samego narzędzia od 2012 roku. W sumie „w sieci” Naprawmyto.pl jest 30 miast. 
- Potwierdzeniem skuteczności Naprawmyto.pl są nie tylko statystyki, ale przede wszystkim pozytywne opinie mieszkańców, których spotykam w rożnych częściach Katowic. Serwis pozwala na stały kontakt z użytkownikami, a przez to umożliwia naszym służbom bliską współpracę z nimi i reagowanie na najpilniejsze potrzeby w dzielnicach - mówi prezydent Marcin Krupa. 
 
Do najczęściej zgłaszanych alertów należą te związane z uszkodzoną infrastrukturą, głównie jezdniami i chodnikami. W kategorii „bezpieczeństwo” najpopularniejsze alerty dotyczą znaków drogowych (przekrzywionych, uszkodzonych) a w kategorii „przyroda” - utrzymania zieleni i dzikich wysypisk. Do popularnych należą też alerty związane z uszkodzoną infrastrukturą wodociągową (studzienki), oświetleniem czy graffiti. Sprawy mają różny stopień skomplikowania, od którego zależy termin „naprawy”. 
- Większość spraw dotyczy terenów miejskich, zdarza się jednak, że alerty przekazujemy prywatnym właścicielom czy instytucjom zewnętrznym, a w takich przypadkach naprawa może potrwać dłużej. Nawiązaliśmy jednak wiele skutecznych współpracy np. ze spółdzielniami mieszkaniowymi czy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - mówi Wioleta Niziołek - Żądło, koordynator projektów społecznych w Urzędzie Miasta w Katowicach. 
 
Codziennie za pośrednictwem aplikacji mieszkańcy zgłaszają po kilkanaście, kilkadziesiąt nowych alertów. Zajmuje się nimi specjalnie powołany zespół, złożony z pracowników wydziałów Urzędu Miasta i jednostek miejskich, takich jak Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Zakład Zieleni Miejskiej czy spółek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Katowickich Wodociągów. Serwisem administruje Straż Miejska. 
 
Aplikacja pozwala na śledzenie alertów, a zalogowani użytkownicy dostają automatyczne powiadomienia w ich sprawie. Mogą też współpracować ze służbami miejskimi, sugerować możliwe rozwiązania czy komentować efekty napraw. 
- To znakomite narzędzie, jakiego do tej pory brakowało. Niepotrzebne są oficjalne pisma, maile, pieczątki do poszczególnych instytucji, a tylko zdjęcie, kliknięcie i naprawia się – mówi Marcin Zawadzki, największy aktywista w serwisie, który sam zgłosił blisko 750 alertów.
 
Na Facebooku prowadzi profil NaprawiaMy Koszutkę, gdzie m.in. dokumentuje na zdjęciach sytuację przed i po zgłoszeniu na Naprawmyto.pl. 
 - Miejsc, które wymagają naprawy w mojej dzielnicy (Koszutka) jest wiele, ale w ciągu roku udało się doprowadzić do sytuacji, że dziś nie znajdziecie już tutaj np. nieświecących rzędów latarni, zapadniętych chodników, zapadniętych studzienek, czy dziur w jezdni – dodaje Zawadzki. 
 
Ranking naprawionych alertów (w tych kategoriach miasto naprawiło najwięcej): 
niedziałające oświetlenie – 710 
uszkodzona jezdnia – 542 
uszkodzony chodnik – 481 
zatkana, uszkodzona studzienka uliczna – 249 
uszkodzona studzienka, wpust – 445 
złe znaki drogowe – 377 
zniszczona zieleń – 342 
dzikie wysypisko – 309 
porzucony pojazd – 152 
graffiti – 106 
 
Alerty można zgłaszać przez stronę: https://naprawmyto.pl/katowice 
 
(źródło: UM Katowice)