WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

06.02.2019Pół miliona dla rudzkiego „Kopernika”

 
Jak informują przedstawiciele rudzkiej szkoły, prace przy modernizacji pracowni powinny się rozpocząć w najbliższych tygodniach, po „załatwieniu” wszelkich formalności związanych z pozyskanym dofinansowaniem.
- Zakończenie prac planujemy na przełom maja i czerwca, a od września w naszej szkole ruszy tzw. projekt miękki. Polega on na organizacji dodatkowych zajęć z przedmiotów zawodowych dla uczniów, płatnych wakacyjnych staży zawodowych, darmowych kursów certyfikowanych i wycieczek połączonych ze szkoleniami w wiodących na rynku firmach – informuje dr Jolanta Szcześniak.
 
Dofinansowanie na modernizację pracowni w ZSP nr 6 nie jest jedynym, jakie w ostatnim czasie pozyskało miasto na rozwój bazy dydaktycznej w szkolnictwie zawodowym. Przypomnijmy, że w latach 2016 – 2018 dzięki wykorzystaniu 1,5 mln zł ze środków unijnych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego zmodernizowano i wyposażono 5 pracowni do praktycznej nauki zawodu. Służą one do nauczania w branży mechanicznej, elektrycznej, gastronomicznej, fryzjerskiej i handlowej. Od ubiegłego roku rudzcy uczniowie mogą też korzystać z nowoczesnej pracowni badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych oraz ze studia nagrań, które powstały w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski. Miasto na realizację tej inwestycji pozyskało ponad 260 tys. zł.
 
Od początku obecnej perspektywy unijnej miasto pozyskało już ok. 374 mln zł ze środków zewnętrznych.

5 pracowni do nauki zawodu zostanie zmodernizowanych i wyposażonych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej. Na ten cel władze miasta pozyskały właśnie ponad pół miliona złotych. Pieniądze będą pochodziły z dotacji Unii Europejskiej. Zmodernizowane pracownie posłużą do kształcenia zawodowego w zakresie informatyki, budownictwa oraz systemów energetyki odnawialnej.

- Od 2015 roku na oświatę ze środków unijnych pozyskaliśmy ponad 18 mln zł, z czego na szkolnictwo zawodowe ok. 2,5 mln zł. To właśnie dzięki takiemu wsparciu możemy modernizować bazę dydaktyczną – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent miasta Ruda Śląska. - Jeszcze w tym roku chcemy starać się o kolejne środki na szkolnictwo zawodowe - dodaje.
 
Za pieniądze, które właśnie pozyskało miasto, w popularnym „Koperniku” wyremontowane zostaną 4 pracownie, natomiast jedna powstanie po adaptacji na ten cel pomieszczeń po dawnej szatni.
- W ten sposób powstaną w szkole trzy pracownie komputerowe dla zawodu technik informatyk, przede wszystkim dla potrzeb prac przy sieciach komputerowych i przy programowaniu. Zostanie także stworzona zupełnie nowa pracownia dla zawodów technik budownictwa i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W niej będzie można ćwiczyć zarówno projektowanie komputerowe przy pomocy programu AutoCad, jak również kosztorysowanie przy pomocy programów Norma Plus. Najdroższą inwestycją będzie stworzenie pracowni dla potrzeb energetyki odnawialnej – wylicza dr Jolanta Szcześniak, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6.
 
 
 
 
 
 
 
 
(źródło: UM Ruda Śl.)