WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

28.06.2019Otwarcie Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

Po 90 latach funkcjonalistyczny budynek przy ul. Karola Miarki 10  w Bytomiu dostał drugą szansę stając się siedzibą Centrum Integracji Społecznej. O drugiej szansie mogą też mówić uczestnicy realizowanych w jego murach projektów unijnych z zakresu rewitalizacji społecznej.Prezydent Mariusz Wołosz zainaugurował działalność placówki w nowo wyremontowanej siedzibie. 

 
Za sprawą unijnych pieniędzy, przed Bytomiem otworzyły się perspektywy, by właśnie w Śródmieściu utworzyć nowoczesne miejsce dla prowadzenia aktywizacji zawodowej - Centrum Integracji Społecznej.  Zrealizowany w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji projekt pochłonął 6 mln zł. 
Jestem przekonany, że ten nowoczesny, świetnie wyposażony obiekt będzie  doskonale służył bytomianom, którzy chcą zmienić swoje życie na lepsze. To duże wyzwanie dla psychologów,  terapeutów i doradców zawodowych, dlatego już dziś życzę całej załodze, wytrwałości i satysfakcji z pracy - mówił prezydent Mariusz Wołosz. 
 
Podczas spotkania dyrektorka placówki Marzena Majer przedstawiła założenia i efekty projektów komplementarnych realizowanych przez CIS w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Równoległa realizacja dwóch dużych projektów - przebudowy i adaptacji budynku oraz działań społecznych, to ogromne wyzwanie, któremu udało nam się sprostać  dzięki pracy i  zaangażowaniu wielu ludzi - mówiła Marzena Majer. 
 
Plik dźwiękowy: MW_majer_cis.mp3
 
Przypomnijmy, że Centrum Integracji Społecznej od ponad roku realizuje projekt aktywizujący osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkujące obszar objęty rewitalizacją Bytomia. Do końca marca 2020 roku wsparcie otrzyma 200 osób.  
Obecnie w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” w działaniach aktywizacyjnych biorą udział 44 osoby w siedmiu grupach (trwa rekrutacja uzupełniająca), a w ramach działalności statutowej CIS  szkolą się kolejne 22 osoby - mówi Marzena Majer, dyrektor CIS. 
 
Warto dodać, że do końca projektu około 135 osób zrealizuje Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego. Do tej liczby należy też dodać osoby z otoczenia uczestnika projektu. W tej grupie znajdą się przede wszystkim osoby niebędące w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, m.in. długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, borykające się z uzależnieniami oraz bezdomne.
Nasi klienci zdobywają umiejętności m.in. w obsłudze komputera czy podczas szkoleń w naszych nowych pracowniach zawodowych: fryzjerskiej, krawieckiej  czy gastronomicznej. To, czego musieli się nauczyć lub obudzić w sobie to samodzielność i odpowiedzialność za swoich bliskich. Dlatego też do projektu włączyliśmy otoczenie uczestników - mówi Katarzyna Chrostowska, specjalista ds. projektu. 
Nie brak też warsztatów edukacyjnych, artystycznych i wielu innych aktywności, które mają pokazać uczestnikom i ich rodzinom, jak można spędzić razem czas poznając i rozwijając to, co w nas najlepsze. To bardzo ważne z terapeutycznego punktu widzenia, by włączyć w działania reintegracyjne także rodzinę i bliskich uczestnika. Dlatego też uczestnicy realizujący Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego oraz osoby z ich najbliższego otoczenia biorą  udział w warsztatach motywacyjnych i rozwojowych - mówi Marzena Majer. 
 
O historii modernistycznej perły, jak nazywany jest obiekt przy ul.  K. Miarki, jego dawnej świetności oraz pracach nad nadaniem mu nowych funkcji, mówili Bartłomiej Hornik i Marek Chmura z Hornik Chmura Architektura. 
 
Warto dodać, że wybudowany w 1929 roku obiekt jest przykładem budowli użyteczności publicznej, które nadawały kierunek rozwoju miasta. Jak zanzaczają architekci, powstające w tym czasie w Bytomiu budynki w stylu modernizmu, były na światowym poziomie. Nie sposób nie wspomnieć też o wykorzystaniu innowacyjnych jak na tamten czas technologii, o czym nieraz przekonali się wykonawcy projektu odkrywając konstrukcję budynku i jego archiwalne założenia projektowe. 
 
W gmachu mieścił się Związek Pracowników Handlowych (Deutschnationalen Handlungsgehilfen Verbandes). W latach 50-tych obiekt przystosowany był do potrzeb miejskiej poradni przeciwgruźliczej. Od 2015 roku mieści się tam siedziba Centrum Integracji Społecznej i (do marca 2018 mieściła się siedziba Narodowego Funduszu Zdrowia).
 
(źródło: UM Bytom)