WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Weekend z Radiem FEST

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

14.03.2019Kolejne podwórka w Rudzie Śląskiej do rewitalizacji

Następne podwórka w Rudzie Śląskiej do naprawy

 
Realizowany przez rudzki samorząd unikatowy program renowacji podwórek wchodzi w decydującą fazę. Właśnie rozstrzygnięte zostały przetargi na renowację kolejnych czterech takich przestrzeni. Chodzi o podwórka przy ul. Niedurnego 28 w Nowym Bytomiu, pomiędzy ulicami Hlonda, Bytomską i Grunwaldzką w Orzegowie oraz przy ul. Dąbrowskiego 7,9,11 i Strażackiej/Kałusa 18-28 w Wirku. We wszystkich tych lokalizacjach utworzone zostaną miejsca spotkań dla mieszkańców, powstaną place zabaw bądź siłownie napowietrzne. Wybudowane zostanie także nowe oświetlenie LED-owe. Będzie również bardzo dużo zieleni.
– Kompleksową renowację podwórek rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. Do 2020 r. zrewitalizowanych zostanie ogółem 11 podwórek. Na ten cel przeznaczymy ponad 7,4 mln zł, z czego prawie 4,1 mln zł zwróci nam Unia Europejska – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
 
W pierwszej kolejności rozpocznie się rewitalizacja podwórek przy ul. Dąbrowskiego oraz przy ul. Hlonda/Bytomskiej/Grunwaldzkiej. 
- Z czterech nowych lokalizacji przeznaczonych do rewitalizacji to dwie największe przestrzenie. Tu zakres robót dodatkowo powiększony zostanie o przebudowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk. - Prace powinny się rozpocząć praktycznie od razu po podpisaniu umowy z wykonawcą i przekazaniu terenu budowy – dodaje.
 
W przypadku obu inwestycji roboty będą trwały 4 miesiące. W ramach inwestycji powstaną miejsca aktywności dla mieszkańców, nasadzone zostanie bardzo dużo zieleni – roślin ozdobnych, krzewów. Obie przestrzenie zostaną oświetlone nowoczesnym oświetleniem LED. Przy ul. Dąbrowskiego powstanie plac zabaw oraz miejsce aktywności dla młodzieży, natomiast w Orzegowie wybudowana zostanie siłownia plenerowa.
 
Kolejne dwie inwestycje – przy ul. Strażackiej 12/Kałusa 18-28 w dzielnicy Wirek oraz Niedurnego 28 w dzielnicy Nowy Bytom - realizowane będą latem.
– W przypadku tych podwórek teren budowy przekażemy w lipcu, a wykonawca na rewitalizację tych miejsc będzie miał 4 miesiące – zaznacza Michał Pierończyk.
 
W przypadku tych lokalizacji zakres robot obejmie m.in. wykonanie ogrodzonych placów zabaw, miejsc spotkań mieszkańców, instalację ławek, stołów, siedzisk i koszy na śmieci, nasadzenia zieleni ozdobnej, a także wykonanie dojazdów i chodników oraz oświetlenia i odwodnienia terenu.
 
W ubiegłym roku w mieście zrewitalizowano trzy podwórka: dwa w Wirku - u zbiegu ul. Sienkiewicza/Tuwima/Odrodzenia oraz przy ul. Krasińskiego 20, 22, 22a, a także w Nowym Bytomiu na osiedlu Kaufhaus przy ul. Podgórze 5-15. Obecnie trwa rewitalizacja podwórka w rejonie ul. Sobieskiego w dzielnicy Ruda.
– Jest to znacznie większa przestrzeń niż tradycyjne podwórko, gdyż mowa tu o blisko hektarze terenu. Jest to obszar pomiędzy przedszkolem a parkiem – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.
 
Do 2020 r. w Rudzie Śląskiej zrewitalizowane zostaną jeszcze 3 inne podwórka – jedno w Wirku przy ul. Sienkiewicza 11, 13, 13a oraz dwa w Rudzie – przy ul. Matejki 2–12 i przy ul. Matejki 7, 9/Górniczej/Wesołej.
 
Rudzcy samorządowcy działania związane z rewitalizacją miejskich podwórek rozpoczęli już w 2014 r. Wtedy odbył się cykl warsztatów w terenie z mieszkańcami, którzy zwracali uwagę na problemy, z jakimi borykają się w planowanych do rewitalizacji przestrzeniach, takie jak brak odwodnienia, brak infrastruktury parkingowej, problemy z chodnikami, brak oświetlenia, zły stan techniczny lub brak elementów małej architektury i infrastruktury dla dzieci.
– Na tej podstawie opracowaliśmy w 2015 r. program renowacji podwórek, który obejmuje przestrzenie wokół budynków wielorodzinnych, głównie w starej zabudowie. W dalszej kolejności rozpoczęliśmy starania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tych przedsięwzięć i przystąpiliśmy do opracowywania potrzebnej dokumentacji projektowej – wymienia wiceprezydent Pierończyk.
- Przy rewitalizacji podwórek chcemy wykorzystywać potencjał mieszkańców, którzy uczestniczą w tym procesie. Istnieje bowiem pewna prawidłowość, że im bliżej miejsca zamieszkania znajduje się dane przedsięwzięcie, tym nasze zaangażowanie jest większe – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. To właśnie aktywizacja i zaangażowanie samych mieszkańców jest wyróżnikiem rudzkiego programu renowacji podwórek. Projekt dotyczy w sposób bezpośredni ponad 3 tys. rudzian. – Mieszkańcy nie tylko biorą udział w konsultacjach. Staramy się angażować ich także w prace rewitalizacyjne. Dotyczą one głównie nasadzeń zieleni – tłumaczy Michał Pierończyk.
 
Część „społeczna” działań rewitalizacyjnych realizowana jest w ramach projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka”, którym zajmuje się RAR Inwestor Sp. z o. o. Projekt „miękki” zakłada aktywizację społeczno-zawodową, edukacyjną i kulturalną mieszkańców rewitalizowanych obszarów Rudy Śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wymienionych podwórek.
 
Wartość projektu „Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną - etap 1” to 7 473 096,05 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wynosi 4 089 123,96 zł. Natomiast wartość projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka” to 819 365,40 zł, a dofinansowanie - 778 397,13 zł.
 
Rudzkie doświadczenia z zakresu renowacji podwórek wykorzystane zostały w publikacji Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach pt. „Kolorowe podwórka mikrorewitalizacja krok po kroku” poświęconej właśnie rewitalizacji podwórek. Przewodnik zaprezentowany został w październiku 2018 r. w Rudzie Śląskiej.
 
W mieście znajduje się 1667 podwórek o powierzchni blisko 370 ha. Najwięcej z nich znajduje się w dzielnicy Ruda - 380, co stanowi prawie 23 proc. ogółu. Tylko przy samych budynkach komunalnych znajduje się 650 podwórek o powierzchni prawie 105 ha. 88 z nich jest najbardziej predysponowanych do zagospodarowania. To tylko część danych wynikających z programu renowacji podwórek do 2030 roku, który opracowany został w 2015 r. w Rudzie Śląskiej. Oprócz konkretnych rozwiązań dotyczących zagospodarowania wybranych 11 podwórek jest swoistym kompendium wiedzy o pozostałych podwórkach w mieście – ich liczbie, typie oraz stanie technicznym. Program stanowi też podręcznik dobrych praktyk, z którego mogą korzystać również spółdzielnie mieszkaniowe, które zainteresowane są rewitalizacją podwórek na swoim terenie.
 
(źródło: UM Ruda Śląska)