WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

31.07.2019Kiedyś koksownia, niebawem piękny park. Rusza ciekawa inwestycja w Rudzie Śląskiej

 
Taras widokowy, górka saneczkowa, ścieżka dydaktyczna – to niektóre atrakcje, które powstają na terenie po byłej koksowni Orzegów - ostatniego i najstarszego tego typu zakładu na terenie Polski. Właśnie ruszyła remediacja i rewitalizacja 5-hektarowego obszaru zabytkowej fabryki.
 
Prace potrwają do 2021 roku i pochłoną 21 mln złotych. 85% tej kwoty miasto pozyskało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
- Prace nad nadaniem „drugiego życia” dawnej koksowni postępują pełną parą. Usunięto już dziką roślinność i wywieziono ponad  11 000 ton odpadów. Teren inwestycji jest przygotowany do działań remediacyjnych. Polegają one na usunięciu lub zmniejszeniu substancji zagrażających środowisku i zdrowiu ludzi – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic.
 
Badania gruntu wykazały obecność na terenie dawnej koksowni metali ciężkich, cyjanków oraz różnych związków ropopochodnych, dlatego też projekt remediacji przewiduje zastosowanie jednoczesne technologii bioremediacji (usuwania zanieczyszczeń za pomocą żywych mikroorganizmów) i fitoremediacji (technologii  wykorzystującej rośliny w procesie oczyszczania). Zastosowane będą również bariery reaktywne, w których dochodzi do procesu geochemicznego między zanieczyszczoną substancją a materiałem wypełniającym barierę.
– Najważniejszą częścią zadania jest zneutralizowanie niebezpiecznych związków, które zalegają nie tylko w gruncie, ale i w wodach podziemnych – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk. – Dopiero po oczyszczeniu gruntu możliwa będzie realizacja zaplanowanej inwestycji, obejmującej m.in. utworzenie nowego założenia parkowego – dodaje.
 
W najbliższym czasie ruszą także prace konserwatorskie. 
– Dużą częścią projektu jest zabezpieczenie ruin budowli po byłym zakładzie koksowniczym – mówi Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków.
 
Do dzisiejszych czasów zachował się budynek wieży węglowej, fragment ciągu komór pierwszej baterii koksowniczej oraz zbiornik smoły. 
- W pierwszej kolejności wieża nawęglania zostanie ustabilizowana konstrukcyjnie, a następnie odtworzony zostanie dach obiektu – zapowiada Urbańczyk. - W kolejnym etapie prac wyremontowana zostanie bateria koksownicza, na której wykonany zostanie taras widokowy. W oparciu o baterię koksowniczą powstanie także górka saneczkowa. Te obiekty będą wznosić się nad założeniem parkowym – wyjaśnia Miejski Konserwator Zabytków.
 
Teren całej inwestycji podzielono na dwa obszary. Ten, który przylega do zabytkowych budynków byłej koksowni, zostanie zagospodarowany alejkami parkowymi oraz obiektami małej architektury. Powstaną tam chodniki, place zabaw, parking, a także ławki, stoliki, kosze, latarnie oraz ogólnodostępna toaleta. Pozostałe ruiny po zakładzie będą odrestaurowane i zabezpieczone, a pomiędzy nimi zostanie wytyczona ścieżka dydaktyczna. Natomiast północna część parku stanowić będzie obszar zielony bez wytyczonych ścieżek, gdzie odwiedzający to miejsce będą mogli chadzać własnymi dróżkami.
- Chcemy te tereny otworzyć dla mieszkańców, którzy zyskają kolejną zieloną przestrzeń. Dzięki rekultywacji będzie można z niej bezpiecznie korzystać. Dodatkowo poprzez zabezpieczenie zachowanych fragmentów budynków koksowni zadbamy o ocalenie historii tego miejsca – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
 
Remediacja i rewitalizacja terenu po koksowni Orzegów jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca tego projektu zarówno opracowuje dokumentację projektową, jak i realizuje całość inwestycji. Przez ostatnie pół roku trwały prace projektowe, a jednocześnie z terenu usuwano zanieczyszczenia powierzchniowe. W ubiegłym miesiącu inwestor uzyskał pozwolenie na budowę.
 
Historia zakładu, który pierwotnie nazywał się „Gotthard”, sięga 1900 r., kiedy rozpoczęły się pierwsze prace przy jego budowie. W 1903 r. powstała pierwsza 35-komorowa bateria pieców koksowniczych. W 1908 r. funkcjonowały już trzy baterie pieców oraz pięć kotłów. Węgiel do koksowni sprowadzano z pobliskiej kopalni „Karol”. Pod koniec II wojny światowej zakład został poważnie zniszczony. Pierwszy remont przeprowadzono już w latach 1947 – 1949, kolejne w następnych latach. Koksownia ostatecznie zakończyła swoją działalność w 1976 r, a od 1987 jest na liście zabytków.
 
Źródło: UM Ruda Śląska