WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

08.02.2019Katowice otrzymały dofinansowanie na zakup sprzętu dla Szpitala Murcki

 
Sprzęt o wartości ponad 1,5 mln zł trafił do Szpitala Murcki, którego właścicielem jest Miasto Katowice. Na zakup karetki, która od wczoraj służy pacjentom, a także dwóch aparatów USG, urządzenia do dezynfekcji, a także defibrylatora, wirówki laboratoryjnej, elementów do urządzeń RTG oraz zestawu narzędzi ortopedycznych pozyskano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1,24 mln zł.
- Zakupiony sprzęt służy podniesieniu jakości świadczonych przez Szpital Murcki usług zdrowotnych, realizowanych przede wszystkim na rzecz mieszkańców Katowic – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Jest to jeden z elementów modernizacji istniejących budynków stanowiący dalszy rozwój Szpitala Murcki, który zapowiedziałem we wrześniu 2017 roku. Pozyskanie środków zewnętrznych pozwala nam zaoszczędzone środki z budżetu miasta przeznaczyć na kolejne działania na terenie szpitala – dodaje prezydent. 
 
Zakupiony sprzęt i wyposażenie będzie wykorzystany w wyremontowanych budynkach oraz w nowym pawilonie. Miasto Katowice pozyskało, przy udziale Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotację z budżetu państwa w kwocie 1 236 000,00 zł. Natomiast ze swojego budżetu wydatkowało kwotę 348 588,13 zł. Łącznie środki w wysokości 1 584 588,13 zł zostały wydatkowane na zadanie pn. „zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Szpitala Murcki Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokołowskiego 2”. 
 
W ramach zadania wskazanego powyżej został zakupiony następujący sprzęt i wyposażenie:
- Samochód sanitarny (transportowy) o wartości 261 607,83 zł 
- Dwa aparaty usg o łącznej wartości 459 500 zł
- Myjka dezynfektor wraz z sterylizatorem parowym o wartości 209 534,80 zł
- Zestaw napędów ortopedycznych o wartości 108 602,64 zł
A także: defibrylatory, wirówka laboratoryjna, system radiografii cyfrowej DR/CR do aparatu RTG, myjka do endoskopów, aparat Esmarcha, zestaw narzędzi ortopedycznych.
 
Przypomnijmy, że zgodnie z decyzją prezydenta Katowic z września 2017 roku w Szpitalu Murcki wg przyjętych założeń realizowany jest plan naprawczo-rozwojowy. Spośród dwóch wariantów, jakie zostały opracowane z udziałem specjalistów, zdecydowano się na przyjęcie do realizacji programu inwestycyjnego, którego całkowity koszt szacowany jest na kwotę ok. 88 mln zł, w horyzoncie czasowym do 2021 roku. Przyjęcie takiego scenariusza zaspokoi potrzeby pacjentów, personelu szpitala oraz mieszkańców. Po pierwsze nastąpi poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych dla pacjentów i komfortu pracy dla załogi Szpitala, co zapewniać ma m. in. nowy budynek z Centralną Izbą Przyjęć, nowym blokiem operacyjnym, rozbudowaną bazą diagnostyczną m. in. w zakresie endoskopii, a także nowe wyposażenie.
 
W czerwcu ubiegłego roku podpisana została umowa na wybór Inwestora Zastępczego w związku z realizacją planu naprawczo-rozwojowego Szpitala Murcki, pomiędzy Szpitalem a Konsorcjum, w skład którego wchodzi Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o. o. oraz Inwestycje, Budownictwo, Handel Inwest-Complex Sp. z o. o. Inwestor Zastępczy opracował projekt Programu Funkcjonalno-Użytkowego z zakresu termomodernizacji budynków i w lutym 2019 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac termomodernizacyjnych. Także w lutym 2019 roku planowane jest rozstrzygnięcie przetargu oraz zawarcie umowy z wykonawcą, który sporządzi koncepcję programowo - przestrzenną oraz kompletną dokumentację budowlaną dla zadania inwestycyjnego (rozbudowa i modernizacja Szpitala Murcki), a także pełnił będzie nadzór autorski nad inwestycją na etapie realizacji robót budowlanych. Jednocześnie prowadzone są działania dotyczące wymiany sieci wodociągowej, która jest niezbędna zarówno ze względu na jej stan, jak i pod kątem planowanej rozbudowy Szpitala.
 
(źródło: UM Katowice)