WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

10.05.2019Dobre praktyki współpracy PFRON z organizacjami pozarządowymi

 
W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się w piątek kolejna krajowa konferencja „Koalicja na rzecz osób niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.
 
W spotkaniu udział wzięli wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, zastępca prezesa PFRON ds. programowych Dorota Habich, dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON Jan Wroński, a także parlamentarzyści oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z województwa śląskiego.
 
Konferencję rozpoczął wojewoda od odczytania listu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.
„Doceniamy rolę i możliwości trzeciego sektora. Siłą organizacji pozarządowych jest „praca u podstaw”, w bezpośrednim kontakcie z lokalną społecznością, ze znajomością panujących realiów i problemów trapiących mieszkańców. Za trzecim sektorem stoją ludzie z pasją i entuzjazmem, którzy swoim zaangażowaniem, posiadaną wiedzą i poczuciem misji budują lepszy świat, tworzą fundament wspólnoty i przełamują krzywdzące stereotypy. Dotyczy to zwłaszcza pracy z osobami niepełnosprawnymi. To nasz wspólny mianownik. Wszystkie działania Ministerstwa podejmujemy z myślą o drugim człowieku” – napisała szefowa MRPiPS w liście do uczestników konferencji.
 
Organizacje pozarządowe są najważniejszym partnerem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 2015 roku PFRON sukcesywnie zwiększa środki w planie budżetowym, które są przekazywane organizacjom pozarządowym działającym w najważniejszych obszarach życia społecznego, zawodowego i kulturalnego. Na realizację przedsięwzięć proponowanych przez partnerów społecznych PFRON przeznaczy w 2019 roku prawie 279 mln zł. Część pieniędzy trafi do województwa śląskiego.
 
Jak ocenił wojewoda Jarosław Wieczorek, współpraca pomiędzy Funduszem a NGO układa się bardzo dobrze.
– Dzisiaj chcieliśmy się skupić przede wszystkim na tej współpracy z organizacjami, które wypełniają niesłychanie ważną rolę – rolę dla państwa polskiego, dla regionu, dla samorządów, ale przede wszystkim dla osób, które tego wsparcia i tej pomocy najbardziej potrzebują. Są najbliżej ludzi (…) przy opiece, przy wychowaniu, przy kształtowaniu osób z pewnymi niepełnosprawnościami – powiedział wojewoda.
– Organizacje pozarządowe są jednym z najważniejszych partnerów Funduszu w realizacji naszych zadań, w realizacji naszej misji. Zależy nam na docieraniu do potrzeb każdego indywidualnego człowieka, każdej osoby, którą wspieramy. I tylko organizacje pozarządowe, które są blisko, działają w społecznościach lokalnych, są w stanie te potrzeby identyfikować i w swojej wiedzy i współpracy z nami kształtować również system wsparcia – zaznaczyła zastępca prezesa ds. programowych PFRON Dorota Habich. – W tym roku środki przeznaczone na wsparcie działalności pozarządowych po raz pierwszy przekroczyły ćwierć miliarda i wydamy na te działania 279 mln zł. W roku 2015 było to 178 mln – dodała.
 
W latach 2015–2019 ze środków PFRON zrealizowanych zostało w sumie 155 projektów z terenu województwa śląskiego na łączną kwotę blisko 35 mln zł. Skorzystało z nich ponad 12,6 tys. osób z niepełnosprawnościami. W naszym regionie istnieje 250 organizacji pozarządowych, 55 Warsztatów Terapii Zajęciowej i 14 Zakładów Aktywności Zawodowej.
 
(źródło: Śląski Urząd Wojewódzki)