WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

04.03.2019Czyje popiersie pojawi się w Galerii Artystycznej Katowic w 2019 roku?

Popiersia osób, które poprzez swoją twórczość wpisały się w historię Katowic i całego Śląska, są obecne na placu Grunwaldzkim od 2003 roku. Galeria Artystyczna stała się częścią Koszutki i ważnym miejscem dla katowiczan.

- Naszym obowiązkiem jest upamiętnienie wybitnych postaci, które zapisały się w historii naszego regionu. Dlatego zachęcam mieszkańców do wzięcia udziału w plebiscycie i wybór osoby, której popiersie powinno pojawić się w tym roku w naszej Galerii Artystycznej – mówi prezydent Marcin Krupa. – Swoje głosy można oddawać na jedną z 15 osób zgłoszonych przez organizacje działające w obszarze kultury naszego miasta najpóźniej do końca marca. Uroczyste odsłonięcie wizerunku wybranej postaci odbędzie się we wrześniu w ramach obchodów urodzin miasta – dodaje prezydent.
 
Ludzie kultury – muzycy, malarze, aktorzy, reżyserzy, których twórczość nas porusza i którzy związani byli z naszym miastem i regionem – honorowani są w sposób szczególny. To ich popiersia co roku pojawiają się w Galerii Artystycznej. Nominacje do plebiscytu nadsyłają środowiska twórcze, a spośród osób, które otrzymały najwięcej głosów prezydent Katowic wskazuje artystę, którego posąg pojawi się w Galerii. 
 
Aby wziąć udział w plebiscycie, należy wypełnić  kupon. Przy podliczaniu głosów będą brane pod uwagę jedynie te wycięte z gazety, nie ich kserokopie. Najpóźniej do 31 marca należy przekazać swój głos do Urzędu Miasta Katowice. Można to uczynić osobiście przekazując kupon do Centrum Informacji Turystycznej przy Rynku 13 lub listownie – wysyłając kupon na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice z dopiskiem „Galeria Artystyczna”. Swój głos będzie można także oddać do końca marca drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.katowice.eu – zakładka „Miasto”, „Kultura”.
 
Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w kwietniu, a uroczyste odsłonięcie pomnika przy pl. Grunwaldzkim z wizerunkiem postaci wybranej przez mieszkańców tradycyjnie odbędzie się w połowie września. Przypomnijmy, że w poprzednich edycjach plebiscytu mieszkańcy wybrali tak znaczące dla kultury regionu osoby, jak: Antoni Halor, Zbigniew Cybulski, Jerzy Duda-Gracz, Henryk M. Górecki, Wojciech Kilar, Jan Skrzek, Teofil Ociepka, Karol Stryja, Paweł Steller, Stanisław Ligoń, Aleksandra Śląska, Stanisław Hadyna, Bogumił Kobiela, Alfred Szklarski, Adolf Dygacz, Tadeusz Kijonka.
 
(źródło: UM Katowice)

Lista kandydatów do upamiętnienia w Galerii Artystycznej Miasta Katowice w 2019 r.:

 

  1. Tadeusz Wincenty Dobrowolski – historyk sztuki, muzealnik, organizator i dyrektor Muzeum Śląskiego
  2. Leonard Idziak, Halina Holas-Idziakowa – artysta fotograf, artystka fotografik
  3. Grzegorz Fitelberg – dyrygent, kompozytor, skrzypek, dyrygent Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
  4. Bernard Krawczyk – aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
  5. Kazimierz Kutz – reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, pisarz, polityk
  6. Jan F. Lewandowski –  filmoznawca, dziennikarz i publicysta, nauczyciel akademicki, pisarz
  7. ks. Rudolf Lubecki – wikary parafii Mariackiej, twórca zbiorku pieśni oraz polskiego życia muzycznego w Katowicach
  8. Tadeusz Michejda – wybitny architekt i malarz działający na obszarze Górnego Śląska
  9. Stanisław Ptak – śpiewak operetkowy, aktor teatralny i filmowy
10. Zdzisław Pyzik – literat, działacz kultury, redaktor katowickiej rozgłośni Polskiego Radia, prezes Oddziału Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
11. Stefan Marian Stoiński – dyrygent, kompozytor  i pedagog
12. Bolesław Szabelski –  kompozytor, organista, pedagog, brał udział w tworzeniu Konserwatorium Śląskiego obecnej Akademii Muzycznej, w której był dziekanem
13. Andrzej Szewczyk – malarz, rysownik, rzeźbiarz, pedagog
14. Piotr Szmitke – wybitny malarz, rysownik i pedagog, twórca interdyscyplinarny, stworzył kierunek sztuki zwany metaweryzmem
15. Józef Świder – kompozytor, pedagog, wieloletni dyrektor artystyczny Oddziału Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr