WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

24.01.2019Coraz bezpieczniej w Rudzie Śląskiej. Policja podsumowała swoją pracę

 
W Rudzie Śląskiej z roku na rok wzrasta poziom bezpieczeństwa oraz dbałość o utrzymanie porządku publicznego. Świadczą o tym liczby - w porównaniu do lat ubiegłych spadła liczba wszczętych postępowań, kradzieży samochodów czy zniszczenia mienia. Jednocześnie w ciągu ostatnich pięciu lat o prawie jedną czwartą poprawiła się ogólna wykrywalność sprawców przestępstw. Efekty pracy rudzkich funkcjonariuszy w 2018 roku zaprezentował dziś podczas rocznej odprawy Miejski Komendant Policji – insp. Grzegorz Strzęciwilk.
 
Jak podkreślił komendant, w ubiegłym roku podejmowanych było wiele działań i akcji, był to rok intensywnej pracy. Najważniejszym wnioskiem wynikającym ze statystyk jest fakt, że w przeciągu ostatnich 5 lat odnotowaliśmy znaczący spadek postępowań prowadzonych przez rudzką policję – poinformował komendant Grzegorz Strzęciwilk. 
– W roku 2014 wszczęto ich prawie 4 tys., a w 2018 postępowań było nieco ponad 2,7 tys. – podał. Zmalała również liczba postępowań w zakresie samych przestępstw kryminalnych. W 2014 roku odnotowano ich 3180, a w 2018 już tylko 2043. Oznacza to, że ich liczba spadła o około połowę, przy czym ich wykrywalność poprawiła się z 56 do ponad 67 procent. – Nasze działania w roku 2019 będą kontynuacją wyzwań i zamierzeń, podjętych w roku ubiegłym. Priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo na drogach oraz ograniczenie przestępczości kryminalnej. Kładziemy także nacisk na pracę dzielnicowych w terenie i ich częsty kontakt z mieszkańcami – zapowiedział komendant.
 
Wytrwała praca funkcjonariuszy rudzkiej jednostki Policji na rzecz mieszkańców przyniosła efekty w postaci wzrostu aktywności w ujawnianiu przestępstw narkotykowych i gospodarczych oraz ujmowaniu ich sprawców (wykrywalność w roku 2018 w przypadku przestępstw narkotykowych wyniosła prawie 98%, w przypadku gospodarczych prawie 95%). 
– Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy spadek liczby przestępstw kryminalnych czy też kradzieży samochodów, co pozwala mi stwierdzić, że w Rudzie Śląskiej można czuć się bezpiecznie – powiedziała prezydent Grażyna Dziedzic. – Mam nadzieję, że wzorem lat ubiegłych, współpraca garnizonu policji z innymi służbami wspierającymi w mieście będzie nadal tak wzorowa i owocna - zauważyła.
 
Pozytywny wpływ na stan bezpieczeństwa miasta mają z pewnością dodatkowe patrole prewencyjne kierowane w rejony zagrożone. W ubiegłym roku było ich ponad 300.
- W trakcie ich przeprowadzania ujawniono prawie 850 wykroczeń, wylegitymowano ponad 1,7 tys. osób, skontrolowano 431 pojazdów, przeprowadzono 250 kontroli stanu trzeźwości, 260 interwencji, a także zatrzymano na gorącym uczynku 7 sprawców – wylicza asp. Arkadiusz Ciozak, oficer prasowy rudzkiej KMP.
 
Wysoki poziom bezpieczeństwa to również wynik kolejnego porozumienia z Komendantem Szkoły Policji w Katowicach. Dzięki umowie miasto było kontrolowane przez 148 dodatkowych patroli prewencyjnych. Służbę pełniło w nich 148 funkcjonariuszy oraz 296 słuchaczy Szkoły Policji. Na realizację tego przedsięwzięcia miasto przekazało Szkole Policji 20 tys. złotych.
 
(źródło: UM. Ruda Śląska)