WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

21.06.2019Będą sprawdzane sposoby ogrzewania w Murckach

Katowice przystąpiły do pilotażowego projektu o projekt „Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji” (ZONE), który polega na wykonaniu inwentaryzacji źródeł ciepła stosowanych na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynkach, która będzie aktualizowana co roku podczas przeglądów rocznych budynków.

- Do pilotażowej inwentaryzacji wybraliśmy dzielnicę Murcki, która ze względu na swoje położenie oraz zasilanie w różne nośniki energii może być także, w pewnym uproszczeniu, modelem małego miasteczka – mówi Daniel Wolny, kierownik Biura Zarządzania Energią Urzędu Miasta Katowice. - Projekt pilotażowy realizowany będzie przy okazji kontroli wykonywanej przez Strażników Miejskich z Katowic. Należy pamiętać, że każdy Strażnik przed kontrolą powinien pokazać upoważnienie wydane przez Prezydenta Miasta Katowice oraz dokument potwierdzający tożsamość – dodaje kierownik.

Do akcji inwentaryzacyjnej włącza się także Śląsko Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, gdzie inwentaryzację przeprowadzą kominiarze w ramach rocznych przeglądów przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
 
Dla niektórych budynków nie wykonana zostanie fizyczna inwentaryzacja ponieważ wykorzystane zostaną dane w posiadaniu Miasta Katowice oraz innych właścicieli budynków. Taki scenariusz założono dla mieszkańców Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 
Projekt realizowany jest w celu uzyskania danych, które będą wykorzystywane przy wypracowaniu na poziomie centralnym i lokalnym efektywnych programów wsparcia działań na rzecz czystego powietrza. Przykładowo będzie można oszacować wielkość potrzebnych środków na wymianę źródeł ciepła, a także potencjalne. Udział w projekcie jest bezkosztowy dla miasta.
W projekcie pilotażowym bierze udział 9 gmin (Opoczno, Skała, Skawina, Zabrze, Karczew, Mszana Dolna, Nowy Targ, Ustroń i Katowice). Wykonawcą projektu jest konsorcjum złożone z Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy. 
 
Więcej o projekcie: https://zone.gov.pl/
 
Warto przypomnieć, że w Katowicach realizowanych jest szereg działań związanych z walką o czyste powietrze, które zostały w ostatnich dniach docenione przez prestiżowy magazyn „Forbes”, który opublikował 11 czerwca tego roku ranking najbardziej ekologicznych miast w Polsce. Katowice drugi rok z rzędu zajęły w tym rankingu pierwsze miejsce! Pod uwagę brano głównie działania miast w zakresie walki z niską emisją. To pokazuje, że działania Katowic są zauważane w skali ogólnopolskiej przez niezależnych ekspertów i specjalistów.  
 
Wiele miast w Polsce w okresie zimowym zmaga się z problem smogu i aby realnie zmieniać jakość powietrza należy podejmować przez cały rok działania systemowe. W województwie śląskim trendy w tym zakresie zdecydowanie wyznaczają Katowice – zarówno pod względem skali działań, jak i zainwestowanych środków. 
 
(źródło: UM Katowice)