WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

16.02.2018Zwiedzajmy... pocztę

Modernistyczny budynek poczty przy ul. Karola Miarki 2 w Bytomiu został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych woj.śląskiego. Decyzję podjął Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach. Budynek przy Miarki wybudowano w latach 1930-1931 wg projektu, działającego na Śląsku architekta Theodora Ehla (1876-1945), specjalizującego się głównie w budownictwie kościelnym (jest autorem projektu kościoła Bożego Ciała w Miechowicach), ale projektującego też obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej.


Funkcjonująca w tym czasie poczta z siedzibą przy ul. Piekarskiej oddalona była od dworca kolejowego, co utrudniało transportowanie wzrastającej liczby przesyłek (od 1921 r. Bytom był miastem granicznym Republiki Weimarskiej). Wpłynęło to na konieczność rozbudowy usług pocztowych i od 1923 r. planowano wybudowanie nowego budynku poczty, jako część dworca. Ostatecznie wzniesiono go w pobliżu dworca przy ówczesnej ul. Hubertusstraße, w bezpośrednim sąsiedztwie kolejowego peronu pocztowego. Funkcję poczty budynek ten pełni do dziś.
- Będąc w budynku poczty warto przyjrzeć się wystrojowi głównego holu, w którym zachowały się oryginalne posadzki, okładzina ścian, a także marmurowe kontuary kas i skrytki pocztowe wmurowane w ścianę po lewej stronie od wejścia, mówi Dominika Kściuczyk, Miejska Konserwator Zabytków.

Jak wynika z uzasadnienia decyzji w sprawie wpisu do rejestru zabytków, główny budynek poczty przy ul. Miarki 2 to "wartościowy architektonicznie, dobrze zachowany przykład bytomskiej architektury modernistycznej 20 -lecia międzywojennego XX wieku, który nadal używany jest zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem – jako siedziba poczty".