WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

23.02.2018Zawody techniczne: trafny wybór

Jeśli ktoś obawiał się o przyszłość fabryk Opla w Gliwicach i Tychach po przejęciu ich przez francuski koncern PSA, to ucieszy  go pewnie wiadomość, że dyrektor zakładów, Andrzej Korpak podpisał właśnie list intencyjny w sprawie utworzenia klas patronackich w szkołach ponadgimnazjalnych. Sprawa dotyczy Tychów przy współpracy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Taka decyzja świadczyć może o tym, że Opel chce sobie wyszkolić nowych pracowników i zmiana właściciela mu nie zaszkodzi. List intencyjny podpisał też prezydent Tychów, Andrzej Dziuba.....
Plik dźwiękowy: A_S_dziuba.mp3
Trzy placówki wybrane w programie „Trafny wybór – czas na zawody techniczne", rekrutację do klas patronackich rozpoczną przed nowym rokiem szkolnym. Najpierw młodzi ludzie określą swoje predyspozycje na podstawie tak zwanego "testu weneckiego". Potem będą się uczyć na przykład zawodu elektromechanika.

 

- W programie (...)  wspólnie z partnerami utworzymy trzy klasy branżowe w tyskich szkołach średnich: ZS nr 4, ZS nr 5 i ZS nr 6. poinformował prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) Janusz Michałek.
- Nasza współpraca (KSSE, miasto Tychy i Opel - przyp.red.) jest odpowiedzią na potrzeby kadrowe i oczekiwania przedsiębiorców działających w Katowickiej Strefie w Podstrefie Tyskiej KSSE. Program posłuży także młodzieży pogłębiając jej wiedzę w zakresie możliwości kształcenia i zdobycia zawodu adekwatnego do potrzeb rynku pracy, wyjaśnił prezes Michałek.
Współpraca stron będzie polegała na wspólnym podejmowaniu inicjatyw z zakresu działalności edukacyjnej, doradczej, promocyjnej oraz realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój nowoczesnego szkolnictwa zawodowego. - Podpiszemy umowy partnerskie ze szkołami i utworzymy klasy branżowe, w których uczniowie zdobędą wiedzę i kwalifikacje do pracy w zawodach technicznych, wyliczył dyrektor generalny Opel Manufacturing Poland , Andrzej Korpak.


- Planujemy też, w ramach zawartego porozumienia, szkolenia dla doradców zawodowych w zakresie wykonywania testów wiedeńskich i przeprowadzenie tych testów w szkołach oraz działania promocyjne dla uczniów takie jak np. dni otwarte w szkołach zawodowych, stoiska informacyjne o zawodach branżowych czy debaty dla młodzieży ostatnich klas szkół z oddziałami gimnazjalnymi - dodała wiceprezes KSSE Ewa Stachura-Pordzik.
KSSE wspólnie z Urzędem Miasta Tychy i Powiatowym Urzędem Pracy konsekwentnie, od 2001 r. prowadzi projekty edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego. Do tej pory instytucje te zrealizowały 10 wspólnych inicjatyw takich jak:
- „Absolwent, czyli zdrowe sposoby radzenia sobie w życiu” (2001 r.) - zwiększenie szans zatrudnienia dla młodzieży z obszaru działania Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach poprzez kreowanie aktywnych postaw poruszania się na rynku pracy. Grupą docelową projektu było 300 uczniów klas maturalnych tyskich szkół średnich.
- „Szkoła i co dalej? Moja kariera zawodowa” (2006 r.) -  projekt dla uczniów klas maturalnych wszystkich szkół średnich miasta Tychy.
- „Twoja ścieżka zawodowa” (2011 r.) - projekt dostarczający instrumenty (testy) i wiedzę pomagającą w samoocenie i wyborze  ścieżki zawodowej dla licealistów, gimnazjalistów województwa śląskiego i ich rodziców. Celem przedsięwzięcia była samoocena potencjału zawodowego, predyspozycji zawodowych i zachowań przedsiębiorczych.
- „Mama w Strefie Szans” (2012 r., 2014 r.) - program  pilotażowy dla bezrobotnych matek, wychowujących dzieci do 5 roku życia, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu młodych matek,  próbujących wrócić do pracy zawodowej.  Zadaniami zrealizowanymi w projekcie były: intensywny trening podnoszenia kompetencji w zakresie autoprezentacji zawodowej oraz aktywnego poszukiwania pracy, indywidualny coaching wspierający efekty treningu, 3-miesięczne staże zawodowe lub kursy podnoszące kwalifikacje dla wybranych uczestniczek, a także indywidualne wsparcie na rynku pracy.
- „Absolwent w Strefie Szans” (2012-2013 r.) -  program pilotażowy, który miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu absolwentów szkół średnich ogólnokształcących, zawodowych i zasadniczych zawodowych pozostających na bezrobociu ponad 12 miesięcy od zakończenia nauki. Zadania zrealizowane w projekcie polegały na organizacji i współfinansowaniu 6-miesięcznych staży zawodowych u inwestorów KSSE.
- „Poznaj swój potencjał zawodowy” (2014/2015 r.) - warsztaty kompetencyjne prowadzone przez doradców zawodowych dla uczniów gimnazjów w Tychach. Celem warsztatów było rozpoznanie potencjału zawodowego uczniów gimnazjum w oparciu o wypełnienie licencjonowanego kwestionariusza zakończonego indywidualnym raportem. Głównymi zadaniami zajęć było uświadomienie predyspozycji i preferencji zawodowych, typu osobowości zawodowej, wiodących cech, proponowanych zawodów oraz czynników motywujących do pracy.
- „Gimnazjalista w Strefie Szans” (2015/2016 r.) - projekt dostarczający wsparcia w wyborze ścieżki zawodowej, w którym wzięli udział uczniowie II i III klas szkół gimnazjalnych w Tychach. Głównymi celami projektu było uświadomienie zdolności, predyspozycji i preferencji zawodowych uczestników, mocnych stron osobowości, wzmocnienie motywacji do kształcenia i rozwoju swoich talentów, a także dopasowanie poznanych predyspozycji do ścieżek kształcenia i proponowanych zawodów oczekiwanych na aktualnym  rynku pracy.
- „Wizyty studyjne u pracodawców” (2015/2016 r.) - wizyty w fabrykach zlokalizowanych w Podstrefie Tyskiej dla uczniów tyskich szkół gimnazjalnych (ponad 310 uczniów). Celem wizyt było umożliwienie młodzieży poznania nowoczesnych środowisk produkcyjnych, zapoznanie się ze specyfiką pracy na linii produkcyjnej, poznanie zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i kompetencje.
- „Wyprawa po przyszłość” (2016/2017 r.) - konkurs dla uczniów II i III klas tyskich szkól ponadgimnazjalnych pn. „Wyprawa po przyszłość”. Głównym celem było zwiększenie świadomości predyspozycji zawodowych i aktywizacja młodych ludzi w zakresie przemyślanego planowania własnej przyszłości zawodowej.
- „Drzwi otwarte" (2016/2017 r.) - spotkanie informacyjne dla  absolwentów tyskich gimnazjów i ich rodziców. Głównym celem spotkania była prezentacja oferty edukacyjnej szkoły, a następnie zorganizowana wizyta w wybranym zakładzie produkcyjnym na terenie Podstrefy Tyskiej KSSE.