WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Weekend z Radiem FEST

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

02.02.2018Zastrzyk dla... szpitala

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka (GCZD) w Katowicach otrzyma 30 mln zł unijnego dofinansowania. Środki zostaną przeznaczone na podniesienie bezpieczeństwa i jakości świadczeń zdrowotnych w placówce.
Większość z przyznanej szpitalowi kwoty sfinansuje zakup specjalistycznej aparatury medycznej. Nowoczesny sprzęt za ponad 23 mln zł trafi m. in. do pracowni endoskopii, radiologii, szpitalnego laboratorium, a także na blok operacyjny, oddział intensywnej terapii oraz oddział neurochirurgii. Pozostałe 6,5 mln zł sfinansuje rozbudowę zintegrowanego systemu informatycznego w GCZD. Te środki  zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i oprogramowania oraz szkolenie personelu.
Dofinansowania przyznano w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.