WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Weekend z Radiem FEST

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

25.01.2018Zakodowane worki na próbę

Ponad 1 700 gospodarstw domowych w Rudzie Śląskiej zostanie objętych pilotażową akcją kontroli segregacji śmieci, która rozpocznie się 1 lutego. W tym celu mieszkańcy wybranych osiedli otrzymają specjalne worki na odpady zmieszane, które będą opatrzone kodem kreskowym. Pozwoli to na sprawdzenie podczas losowych kontroli, czy poszczególne gospodarstwa domowe sortują odpady, a do pojemników na śmieci zmieszane nie wrzucają papieru, szkła czy plastiku.


- Z każdym rokiem rosną ustawowe poziomy segregacji odpadów, które muszą być spełnione we wszystkich gminach, tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic. - W tym roku współczynnik ten ma wynieść 30 proc., w przyszłym już 40 proc., a w 2020 r. aż 50 proc. Gdy te wymogi nie zostaną spełnione, miasto będzie musiało płacić wysokie kary - 77 tys. zł za każdy brakujący 1 proc. W 2016 r. w Rudzie Śl. segregowanych było 19 proc. odpadów. Gdyby trzymać się tej wartości, to już w tym roku będziemy musieli zapłacić blisko 850 tys. zł. kary. Dlatego nie możemy siedzieć z założonymi rękami i różnymi sposobami będziemy edukować i wpływać na mieszkańców, by segregowali śmieci, dodaje prezydent Dziedzic.
Określone ustawowo poziomy segregacji dotyczą m.in. takich odpadów jak: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne. Oznacza, to że ze wszystkich odpadów w tym roku 30 proc. powinno zostać wysegregowanych, a z tym, patrząc na dotychczasowe wskaźniki, może być trudno. Niski poziom segregacji wśród mieszkańców był też przyczyną podwyżki od tego roku stawki opłaty śmieciowej. - Od 2016 r. firmy śmieciowe muszą wszystkie odpady zmieszane wywozić do tzw. RIPOK-ów, czyli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer. I dalej: - Z każdym rokiem opłaty za ich wywóz do tych instalacji są coraz droższe. Z tego też powodu musieliśmy w tym roku podwyższyć opłatę śmieciową o 2,50 zł od osoby. Ale to i tak nie wystarczy, bo żeby system się samofinansował, to stawka musiałaby być podniesiona aż o 5 zł. Nie chcieliśmy aż tak mocno obciążać domowych budżetów, dlatego będziemy dopłacać do odbioru i zagospodarowania odpadów z kasy gminy. W tym roku będzie to około 3,5 mln.
Najnowszy pomysł władz miasta, czyli worki z kodem kreskowym na odpady zmieszane, ma być jednym ze sposobów na skuteczniejsze segregowanie odpadów przez mieszkańców. Problem z segregacją dotyczy głównie zabudowy wielorodzinnej, dlatego akcja kierowana będzie właśnie tam. W ten sposób od 1 lutego do 31 lipca 1764 gospodarstwa domowe znajdujące się w zasobach MPGM TBS wyposażone zostaną w specjalne worki z kodem kreskowym przypisanym do danego lokalu mieszkalnego.
Każde gospodarstwo domowe wyposażone zostanie w 30 szt. worków na jeden miesiąc. - Worki będą w kolorze czarnym. Będą one roznoszone do poszczególnych mieszkań od poniedziałku przez pracowników MPGM oraz firmy Toensmeier, którzy posiadać będą stosowne identyfikatory. Nie będą za nie pobierane żadne opłaty.
Zgodnie z zasadami segregacji do worków na odpady zmieszane nie powinny trafiać odpady segregowane, tj. papier, makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe (np. karton po mleku czy soku), baterie, drobny sprzęt elektroniczny (pilot, ładowarka itp.), przeterminowane leki. Wyrzucane przez mieszkańców do pojemników na odpady worki będą następnie losowo kontrolowane. Władze Rudy Śl. nie wykluczają w przyszłości rozszerzenia akcji na całe miasto.
Miasto ma możliwość naliczania mieszkańcom, którzy nie segregują odpadów, albo robią to nieprawidłowo, wyższej stawki opłaty śmieciowej - to 29 zł od osoby, czyli dwa razy tyle co zwykła stawka (14,50 zł).
W 2016 r. w Rudzie Śląskiej zebrano prawie 55 tys. ton śmieci, w tym prawie 39 tys. ton odpadów zmieszanych. Wysegregowano ok. 680 t papieru i tektury, ponad 900 t opakowań z tworzyw sztucznych, 6 t opakowań z metali, 1,7 t opakowań wielomateriałowych, 1,2 tys. t szkła, prawie 4,6 tys. t gruzu oraz ok. 5,8 tys. t biomasy.