WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

15.01.2018Wracają dni smogowe

Gliwice i Bielsko-Biała - to miasta, które w poniedziałkowe popołudnie pojawiły się na liście przekroczeń dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji w powietrzu. Mówiąc krótko - smog znów zaczyna "straszyć" w rożnych częściach regionu. O poranku taka sytuacja mi ała miejsce w  rejonie Ustronia, Żywca i Cieszyna. Czujniki podnoszą alarm znowu coraz częściej, ale nawet ci którzy nie mają dostępu do ich odczytów mogą wyciagnąć odpowiednie wnioski, na podstawie warunków pogodowych....
Plik dźwiękowy: A_S_wios.mp3
To Andrzej Szczygieł z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, który wskazuje, że w sezonie grzewczym, gdy z kominów wylatują "domowe spaliny", a do tego jest bezwietrznie i mglisto, szanse na trucizny i pyły w powietrzu są największe .

Na szkodliwe działanie zanieczyszczeń, zwłaszcza pyłu zawieszonego i toksyn powstających w wyniku spalania śmieci i opału podłej jakości, narażeni jesteśmy wszyscy. Szczególnie jednak - osoby z chorobami serca i układu oddechowego. Oni, a do tego seniorzy i małe dzieci powinni unikać spacerów w smogowe dni.