WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Weekend z Radiem FEST

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

10.05.2018Więcej na leczenie

Są dodatkowe pieniądze na konkursy dla szpitali w województwie Śląskim, które znalazły się poza tak zwaną „siecią”.  Regionalny oddział Narodowego Funduszu Zdrowia wkrótce ogłosi konkursy na dofinansowanie placówek w różnych zakresach. Mówił nam o tym dyrektor śląskiego NFZ, Jerzy Szafranowicz.
Plik dźwiękowy: A_S_nfz.mp3

Dyrektor Szafranowcz mówił też o wynikach analiz, które wskazywały na konieczność zapewnienia dodatkowych świadczeń dla pacjentów w zakresie anestezjologii czy Izb Przyjęć, gdzie kontraktowanie obejmie Siemianowice, Katowice i Gliwice. Wyniki konkursów poznamy do 1 lipca. W tym roku zabezpieczono na ten cel ponad 20 milionów złotych.
Konkursy na dofinansowanie szpitali obejmą: reumatologię, dermatologię, wenerologię, geriatrię, endokrynologię, otorynolaryngologię dziecięcą i choroby wewnętrzne.
Jak zaznaczył dyrektor Szafranowicz, z końcem marca br. wygasły umowy na leczenie szpitalne w placówkach, które znalazły się poza systemem podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Jeszcze pod koniec ub.roku oraz na początku roku bieżącego ogłoszono ponad 50 postępowań w trybie konkursu ofert o udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w trybie hospitalizacji, hospitalizacji planowej i zespołu chirurgii jednego dnia. Część umów została aneksowana, aby mieć czas na znalezienie optymalnych rozwiązań dla pacjentów.
- Po przyjrzeniu się obecnej mapie świadczeń, przeprowadzeniu szczegółowych analiz oraz szeregu spotkań m.in. z wojewodą śląskim, przedstawicielami samorządów i placówek medycznych, a także po konsultacjach z mieszkańcami, podjąłem decyzję o ogłoszeniu kilkunastu dodatkowych postępowań w trybie konkursu ofert i rokowań, zapowiedział dyr Szafranowicz, dodając, iż liczy, że placówki, do których skierowane będą konkursy, zdecydują się wziąć w nich udział. Jak dodaje, podjęte analizy wskazały również na konieczność zapewnienia dodatkowych świadczeń dla pacjentów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach trzech obszarów kontraktowania: Siemianowice Śląskie, Katowice i Częstochowa. Podobnie w przypadku Izby Przyjęć, gdzie planowane obszary kontraktowania to: Siemianowice Śląskie, Katowice i Gliwice.
Dodatkowe postępowanie obejmie  realizację świadczeń udzielanych przez wyjazdowy zespół sanitarny typu N (karetka neonatologiczna) dla obszaru północnego i południowego województwa śląskiego.
Od 1 października 2017 r. w Polsce funkcjonuje system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Od tego czasu placówki włączone do tzw. „sieci szpitali” zabezpieczają dostęp do opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego. Zapowiedziane konkursy dla szpitali spoza „sieci”, mają dopełnić mapę zabezpieczenia świadczeń.