WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

21.03.2018Szanuj wodę!

Na katowickim rynku stanął w środę przed południem.... wodopój . Ekolodzy, samorządowcy i społecznicy zaprosili mieszkańców  na spotkanie z okazji Światowego Dnia Wody. Wody, której w różnych częściach świata jest coraz mniej, a którą powinniśmy zacząć oszczędzać. Przy suchym jeszcze korycie sztucznej Rawy rozstawiono namioty i wielkie plansze do gier. Nauka, połączona z zabawą, trwała kilka godzin.  Dopisali zwłaszcza uczniowie szkół, którzy - choć nikt się do tego oficjalnie nie przyznał  - obchodzili w ten sposób również..... Dzień Wagarowicza....
Plik dźwiękowy: A_S_woda.mp3
"Czym skorupka za młodu" - przekonywali ekolodzy z Klubu Gaja, ucząc najmłodszych jak w najprostszy sposób oszczędzać wodę w domu, przykładowo korzystając prysznica czy odkręcając kran tylko wtedy, kiedy to naprawdę potrzebne.


Światowy Dzień Wody  to święto ustanowione przez ONZ (obchodzone 22 marca) jako specjalna okazja, żeby informować ludzi na temat stanu zasobów wodnych i konieczności ich ochrony. Ponad 2 miliardy ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do wody pitnej. Wpływa to na ich zdrowie, edukację i źródło utrzymania. Obchodzony co roku Światowy Dzień Wody przypomina nam, jaką wielką rolę woda odgrywa w życiu człowieka i z jakimi problemami spotykają się społeczeństwa na całym świecie. Obchody Światowego Dnia Wody i happening „Wodopój”  współorganizowły: Klub Gaja, Miasto Katowice, Zakład Zieleni Miejskiej, Katowickie Wodociągi, Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna i Straż Miejska.

Światowe zasoby wody zdatnej do spożycia kurczą się błyskawicznie. Do roku 2050 liczba ludności świata wzrośnie o około 2 miliardy, a globalne zapotrzebowanie na wodę może być nawet o 30% wyższe niż obecnie. Kryzysy związane z wodą na całym świecie pogłębia degradacja środowiska naturalnego oraz zmiany klimatyczne.


Obecnie około 1,8 miliarda ludzi dotkniętych jest pogorszeniem się stanu gleby i pustynnieniem. Co najmniej 65% terenów zalesionych znajduje się w stanie zdegradowanym. Szacuje się, że 64-71% naturalnych mokradeł zostało utraconych w wyniku działalności człowieka. To niektóre z faktów podanych w broszurze „The answer is in nature” z okazji Światowego Dnia Wody.
„Przyroda dla Wody" to tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody zaproponowane przez ONZ. Podczas obchodów tego święta na Rynku w Katowicach mówiono o tym, jak można wykorzystać przyrodę do przezwyciężenia wyzwań związanych z wodą w XXI w. Korzystając z rozwiązań, które już znajdujemy w przyrodzie możemy ograniczyć zanieczyszczenie wód, powodzie i susze. Odtworzenie lasów, łąk i naturalnych terenów podmokłych, ponowne połączenie rzek z obszarami zalewowymi może pomóc w zarządzaniu dostępnością i jakością wody oraz poprawić jakość życia ludzi.
- W przyrodzie wszystko jest ze sobą połączone. Te współzależności powinny być dostrzeżone i akceptowane przez człowieka, bo to my czerpiemy korzyści z tzw. usług ekosystemowych. Woda jest najcenniejszym zasobem naturalnym. Powinniśmy rzekom i mokradłom oddać przestrzeń, a nie niszczyć to od czego jesteśmy zależni. Musimy robić o wiele więcej i inwestować w „zieloną" infrastrukturę wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. Zdrowe ekosystemy gwarantują zdrowe życie ludziom, wyjaśnia Jacek Bożek z Klubu Gaja.
Obchody Światowego Dnia Wody wpisują się w wydarzenia Miasta Katowice związane ze zbliżającym się szczytem klimatycznym COP24 w Katowicach. Podczas tej międzynarodowej konferencji organizowanej przez ONZ negocjowane będą działania na rzecz polityki klimatycznej.